Bratislavskí cyklisti môžu využívať nové trasy, mesto spúšťa dva nové projekty - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavskí cyklisti môžu využívať nové trasy, mesto spúšťa dva nové projekty

Za účasti bratislavského primátora Milana Ftáčnika sa uskutočnilo májové zasadnutie Komisie pre cyklodopravu, ktoré hodnotilo realizáciu a pripravenosť cyklistických trás na území metropoly. Komisia sa zaoberala taktiež analýzou vedenia cyklistickej trasy cez ostrov Sihoť. Magistrát za ostatných 12 mesiacov zrealizoval štyri nové úseky trás určených pre cyklistov. Ide o 1. a 2. etapu Viedenskej cesty, o trasu na Jantárovej a Košickej ulici. Samospráva má dnes pripravenú dokumentáciu ďalších dvoch projektov a mesto spustilo proces výberu zhotoviteľa. Konkrétne ide o súťaž na dodávateľa úseku v centre mesta Špitálska-Štúrova ulica. Druhú cestu bude magistrát realizovať v spolupráci so spoločnosťou Ballymore a povedie okolo obchodného centra Eurovea, pričom tento projekt rieši chýbajúci chodník pred Ministerstvom vnútra SR.

Bratislavská samospráva bude mať začiatkom leta dokončenú projektovú dokumentáciu na pokračovanie vedenia cyklistickej trasy na Košickej ulici, ale aj návrh na prvý historický okruh v širšom centre mesta a trasu na Devínskej ceste. Komisia mesta pre cyklistickú dopravu sa na svojom ostatnom zasadnutí zaoberala tiež analýzou vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť. Pracovná skupina zložená zo zástupcov mesta, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a rezortu životného prostredia, odporučila zvážiť dve alternatívy – vedenie trasy cez ostrov Sihoť alebo cestu súbežnú s Devínskou cestou. O výsledkoch a odporúčaniach pracovnej komisie bude primátor Milan Ftáčnik informovať mestských poslancov na júnovom zastupiteľstve.

Podpora cyklistickej dopravy je jednou z priorít samosprávy, a podľa primátora mesta Milana Ftáčnika je jednou z rozhodujúcich ciest ako dať v rámci metropoly priestor alternatívnej doprave. Je to zároveň cesta smerujúca k znižovaniu emisií, vyššej bezpečnosti ako aj vyššej kvalite života. Na projekty podporujúce rozšírenie existujúcej siete cyklistických trás vyčlenili mestskí poslanci v tomto roku 491-tisíc eur. Všetky navrhované a realizované projekty boli podporené cyklistickou komisiou, ktorá je poradným orgánom bratislavského primátora.