Bratislavská verejnosť aktívne využíva zákon o slobodnom prístupe k informáciám - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavská verejnosť aktívne využíva zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Za ostatné štyri roky zaznamenala slovenská metropola takmer dvojnásobný nárast žiadostí o zverejnenie, sprístupnenie informácií. Bratislavská verejnosť dnes čoraz aktívnejšie využíva zákon o slobodnom prístupe k informáciám a najčastejšie požaduje dokumenty, ktoré sa týkajú nakladania s majetkom či nehnuteľnosťami vo vlastníctve slovenskej metropoly. Samospráva v roku 2010 zaevidovala celkom 276 žiadostí v zmysle zákona 211, pričom v predchádzajúcom roku (2013) to už bolo 536 podaní. Sprístupňovanie informácií pomáha Bratislavčanom formovať si názor o konaní zástupcov v samosprávnych inštitúciách, verejnosť môže bez väčších problémov kontrolovať rozhodovanie mesta a jeho organizácií.

Samospráva v snahe minimalizovať rôzne prekážky pri získavaní informácií o dianí v meste od roku 2011 na základe rozhodnutia primátora Milana Ftáčnika zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie nad rámec zákona, zaviedla živé vysielanie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva či vytvorila priestor pre vystúpenia občanov na každom riadnom zasadnutí mestských poslancov. Magistrát hlavného mesta vyhovel v roku 2013 žiadostiam od 410 žiadateľov, v 39 prípadoch bol spis odstúpený na vybavenie príslušnej mestskej časti, verejnej inštitúcii, ktorá požadovanou informáciou disponovala. V ostatných 87 prípadoch magistrát žiadostiam nevyhovel, pretože údaje, ktoré žiadateľ požadoval sprístupniť, mesto nemalo k dispozícii, alebo žiadosť nemala zákonom požadované náležitosti.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám nevyužívajú len mimovládne organizácie monitorujúce transparentnosť vo verejnom živote, ale aj fyzické osoby. Bratislavčania sa najčastejšie dožadujú informácií o predaji pozemkov, vyhotovení znaleckých posudkoch či použití verejných financií pre poskytnutie dotácie. Slovenská metropola v poslednom čase zaznamenáva zvýšený počet žiadostí, ktoré idú nad rámec zákona, žiadateľ v nich požaduje vypĺňať priložené tabuľky, vyhotovovať nové správy či odpovedať na sériu subjektívnych otázok. Bratislavský magistrát v čoraz väčšej miere eviduje taktiež žiadostí od vysokoškolákov, ktorí zákon 211 využívajú pre odborné spracovávanie seminárnych, diplomových prác.