Bratislavská samospráva vyznačila prvých šestnásť „najrizikovejších“ priechodov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavská samospráva vyznačila prvých šestnásť „najrizikovejších“ priechodov

Prvých šestnásť „najrizikovejších“ priechodov pre chodcov, ktoré križujú električkové trate vyznačila bratislavská samospráva upozorňujúcim dopravným značením. Nadpis „Pozor“ a piktogram električky (viď. foto) je namaľovaný na miestach, kde je výrazný pohyb chodcov a na dotknutých miestach by mohlo dôjsť k ich nebezpečnému stretu s električkou. Od novembra t.r. je totiž v platnosti zákon, ktorý zmenil pravidla a dnes je chodec povinný dať prednosť prichádzajúcej električke.

Mesto spoločne s Dopravným podnikom Bratislavy vytypovalo ďalších takmer 40 lokalít, kde križuje električková trať prechod pre chodcov bez svetelnej signalizácie a vyznačí na nich vodorovné značenie upozorňujúce na povinnosť prednosti električkám. Okrem toho samospráva spoločne s podnikom realizuje cielenú informačnú kampaň, ktorá má pomôcť pri informovanosti Bratislavčanov o zmene pravidiel prednosti pre električky.
 
Lokality, kde už sú namaľované dopravné piktogramy: Námestie SNP (4 ks), ulice Štúrova (1), Špitálska (4), Vazovova (5) a Ružinovská (2).