Bratislavská samospráva pomohla takmer 10-tisíckam sociálne odkázaných občanov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavská samospráva pomohla takmer 10-tisíckam sociálne odkázaných občanov

Samospráva hlavného mesta v priebehu roka pomáhala v sociálnej oblasti bratislavským seniorom, občanom v hmotnej núdzi i ľuďom bez domova. Podanú pomocnú ruku využilo viac ako 10-tisíc odkázaných občanov. V pôsobnosti metropoly je dnes sedem zariadení, v ktorých magistrát poskytuje sociálne, opatrovateľské služby pre 1.153 seniorov. Kapacita domovov seniorov bola v roku 2013 rozšírená o 30 lôžok vďaka ukončeniu prístavby petržalského zariadenia. Tento rok bol pre mesto výzvou, aby spoločne s Radou seniorov ponúklo skôr narodeným občanom priestor pre ich aktívnu účasť na verejnom, spoločenskom živote. Za ostatných 12 mesiacov mohli skôr narodení Bratislavčania navštíviť viac ako sedemdesiat kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích projektov. Týmto krokom samospráva prispela k aktívnemu starnutiu dôchodcov, pričom najväčší záujem bol hlavne o počítačové kurzy, poradne zdravia, tvorivé umelecké dielne i Letnú univerzitu 3. veku.

Pomocnú ruku ľuďom, rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi podáva bratislavský magistrát v celomestskom krízovom centre (Budatínska ul). Za ostatných dvanásť mesiacov poskytlo centrum dočasný domov pre 117 klientov, pričom až v 41 prípadoch sa zariadenie stalo útočiskom pre týraných ľudí, matky s maloletými deťmi. Novú strechu nad hlavou ponúka samospráva Bratislavčanom nielen formou vlastných nájomných bytov, ale aj v sociálnej ubytovni FORTUNA (Agátova ul.) o kapacite 138 jednoizbových a 27 dvojizbových bytov. V ubytovni bolo v roku 2013 prevádzkované nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu FORTUNÁČIK, ktorého súčasťou je aj odborný pracovník poskytujúci bezplatné poradenstvo v sociálnej oblasti, pričom jeho služby využilo viac ako 600 detských klientov a 40 rodičov.

Ľudia bez domova môžu v rámci hlavého mesta využiť služby minimálne troch zariadení, ktoré sú v pôsobnosti samosprávy, bratislavský magistrát finančne prispieva (cca. 45-tisíc eur) na ich celoročnú prevádzku. Ide o nocľaháreň Mea Cupla (Vrakúňa), kde je denná kapacita 36 lôžok, zariadenie neziskovej organizácie DePaul (Ivanská cesta) poskytuje vo večerných hodinách 150 postelí. Stredisko Domov pre každého (Hradska ul.) zasa ponúka priestor pre dennú, osobnú hygienu bezdomovcov. Od decembra tohto roka pribúda k zariadeniam pomáhajúcim ľuďom bez domova vrátiť sa späť do aktívneho, pracovného života denný stacionár v širšom centre mesta, na Mýtnej ulici, pričom partnerom samosprávy pri tomto projekte je občianske združenie Vagus.