Bratislavčania si želajú, aby nová oceľová konštrukcia Starého mosta bola zeleno-sivá - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavčania si želajú, aby nová oceľová konštrukcia Starého mosta bola zeleno-sivá

Do diskusie a verejného hlasovania o možnom farebnom prevedení „nového“ Starého mosta sa aktívne zapojilo 6.158 ľudí, pričom viac ako polovicu platných hlasov získala zeleno-sivá kombinácia. Po vylúčení zdvojených hlasovaní a doručených spamov víťazné zeleno-sivé farebné prevedenie získalo 2.452 hlasov. Čisto zelené prevedenie skončilo ako tretie v poradí s 817 platnými hlasmi a sivá farba oceľovej konštrukcie oslovila 1.171 Bratislavčanov. Verejnosť sa do diskusie o konečnom farebnom vzhľade oceľovej mostnej konštrukcie mohla zapojiť od 31. januára t.r. na oficiálnej internetovej stránke samosprávy (www.bratislava.sk). V diskusnom fóre boli navrhnuté aj iné farebné odtiene, napríklad červený, modrý či dúhový. Starý most od roku 1889 (Most Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády) je súčasťou panorámy slovenskej metropoly a je jednou z charakteristických súčastí obrazu mesta.

Kombinácia zelenej a sivej farby zvýrazňuje hlavne vertikálne a vodorovné konštrukčné prvky mosta. Táto kombinácia vytvára priestor pre zladenie mostnej konštrukcie s ostatným verejným priestorom, chodníkmi, osvetlením, lavičkami, drobnou architektúrou. V minulosti mal most zelenú povrchovú úpravu, tzv. mostnú zelenú, ktorá bola odolná voči poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu. V rámci projektových príprav pracovali projektanti celkom s 12 riešeniami a navrhované tri farebné riešenia prelínajú históriu s modernou budúcnosťou. Závery verejného hlasovania budú predložené poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí rozhodnú o definitívnej farbe konštrukcie mosta.