Bratislavčania preferujú rezidenčné parkovania, odmietajú však výrazné spoplatňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavčania preferujú rezidenčné parkovania, odmietajú však výrazné spoplatňovanie

Viac ako dvetisíc Bratislavčanov sa do dnešného dňa aktívne zapojilo do verejnej diskusie k pripravovanej stratégii parkovania, ktorú pred týždňom spustila bratislavská samospráva. Najväčší záujem je o anketové otázky zverejnené na bratislavskej internetovej stránke (www.bratislava.sk), no verejnosť taktiež často využíva diskusné fórum na stránke mesta.

Do ankety za zatiaľ zapojilo 1103 ľudí, pričom ôsmi z desiatich diskutujúcich podporujú systém rezidenčného parkovania, pravidlá uprednostňujúce pri parkovaní vodičov s trvalým pobytom v slovenskej metropole. Naopak, takmer každý druhý diskutujúci (55 %) nesúhlasí s tým, aby parkovanie v širšom centre mesta bolo počas pracovných dní, od 8.00 do 18.00 h., regulované formou poplatkov. Bratislavčania v pomere 60:40 súhlasia s tým, aby majitelia dvoch a viacerých áut zaplatili poplatok za parkovanie vo vyznačenej rezidenčnej zóne.

Prvý týždeň diskusie vyvolal výrazný nesúhlas s tým, aby rezidenti platili za parkovanie na rezidenčných miestach počas dňa. Samospráva preto zdôrazňuje, že spoplatnenie státia v rezidenčnej zóne sa má dotknúť výlučne tých majiteľov vozidiel, ktorí v danej zóne nemajú trvalý pobyt. To znamená, že rezident bude môcť parkovať v zóne bezplatne v priebehu celého dňa. Preukaz rezidenta bude môcť Bratislavčan získať nielen na vozidlo v jeho vlastníctve, ale aj na služobné auto, ktoré používa na súkromné účely. Z prebiehajúcej diskusie i priebežných výsledkov ankety vyplýva, že až 95 % aktívnych diskutujúcich vníma možnosti parkovania v slovenskej metropole ako veľmi zlé, resp. zlé, ale nie až katastrofálne. To je jasný signál pre vedenie samosprávy, že problémy spojené s parkovaním je potrebné riešiť a cestou k zlepšeniu situácie je zavedenie jasných pravidiel, posilnenie mestskej hromadnej dopravy a budovanie záchytných parkovísk. Z časového hľadiska je predpoklad, že prvé kroky smerujúce k celomestskej regulácii parkovania by mohli byť spustené od začiatku roku 2013.

Zmena dopravného správania sa Bratislavčanov, ale aj návštevníkov mesta, nebude ľahká vec. Keďže ide o otázku, ktorá sa dotkne takmer každého obyvateľa, vedenie mesta chce pred prijatím bratislavskej stratégie parkovania poznať názor odbornej i laickej verejnosti, preto vytvorilo priestor na zapojenie sa každého, kto má záujem o prezentáciu názoru. Informácie o pripravovanej stratégii parkovania sú zverejnené na stránke mesta www.bratislava.sk, pričom sumár diskusie, výsledky ankety budú podkladom na rozhodovanie bratislavských poslancov. Na území mesta majú dnes vodiči k dispozícii okolo 150-tisíc miest, z ktorých takmer polovica má charakter uličného parkovania, t.j. státia, ktoré nie je oficiálnym parkovacím miestom. V Bratislave je evidovaných viac ako 210-tisíc áut a ďalších takmer 100-tisíc každý pracovný deň do mesta prichádza z okolitých obcí, miest či regiónov Slovenska.