Bratislavčania hlasovaním rozhodli o tom, kam má ísť časť peňazí z rozpočtu mesta - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavčania hlasovaním rozhodli o tom, kam má ísť časť peňazí z rozpočtu mesta

Zapájanie bezdomovcov do skrášľovania verejných priestranstiev, budovanie obecnej záhrady v Rači a výsadba nových stromov. To sú tri projekty, ktoré získali najväčšiu podporu obyvateľov Bratislavy v tohtoročnom hlasovaní kam má smerovať časť financií z bratislavského rozpočtu. Do hlasovania sa v priebehu mesiaca december zapojilo takmer 3.300 aktívnych občanov a práca s ľuďmi bez domova dosiahla 55,3% podporu, obecné, komunitné záhrady takmer polovicu zo všetkých odovzdaných hlasov (49,3%). Podnety, o ktorých sa hlasovalo, pochádzali od samotných občanov, ktoré metropola v spolupráci s aktívnymi Bratislavčanmi zbierala od septembra do konca októbra. Mesto vygenerovalo viac 130 aktivít, z ktorých bolo na verejné hlasovanie vybraných 28 projektov, s odhadovaným krytím na úrovni 163-tisíc eur.

Ďalšími projektmi, ktoré odporúčajú občania realizovať s využitím verejných financií, sú nové WiFi zóny, zriadenie prístreškov, lavičiek na zastávkach MHD či obnovu trávnikov i opravu chodníkov. Pod čiarou možnej realizovateľnosti, ale s vysokou podporou Bratislavčanov (viac ako 1/3 hlasov), skončil projekt vyhradených BUS pruhov, verejného fitparku i moderných odpadkových košov. V návrhu rozpočtu, o podobe ktorého budú rozhodovať poslanci na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, sa počíta s vyčlenením prostriedkov vo výške 46-tisíc eur. Vzhľadom na to, že možnosti bratislavského rozpočtu sú limitované, zrealizovať sa bude môcť len prvých sedem, v hlasovaní najúspešnejších návrhov. Tie bude samospráva hlavného mesta realizovať v spolupráci s dobrovoľníkmi, aktivistami počas celého roku 2014.

Rôzne formy participatívneho rozpočtu fungujú približne v troch tisíckach miest po celom svete. Po Bratislave, ktorá bola prvým mestom na Slovensku, ho už zavádzajú aj v Ružomberku Banskej Bystrici či v bratislavskom Novom Meste a Petržalke. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe vecí verejných, ktorou sa vytvára priestor pre diskusie o otázkach týkajúcich sa života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy. Bratislavský projekt bol spustený v roku 2011, kedy bola na jeho realizáciu vyčlenená z rozpočtu mesta suma 15-tisíc eur. V roku 2012 to bolo 30-tisíc a na tento rok schválili poslanci sumu 46-tisíc eur. Medzi zrealizovanými projektmi sú znovuoživenie bývalého kina Zora, komunitná záhrada v Rači, kompostovanie, revitalizácia stromoradia na Račianskej ulici, Komunitné centrum generácií či zakúpenie náradia pre Zelenú hliadku.