Bratislavčania čoraz viac využívajú bicykel ako prostriedok dopravy do zamestnania - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavčania čoraz viac využívajú bicykel ako prostriedok dopravy do zamestnania

Bratislavčania čoraz viac využívajú bicykel nielen vo voľnom čase, ale i ako prostriedok dopravy do zamestnania, školy. Za ostatných dvanásť mesiacov sa vďaka aktívnej podpore cyklistických projektov zo strany samosprávy, zvýšil počet cyklistov o polovicu. Dnes približne 10% obyvateľov slovenskej metropoly aspoň raz týždenne cestuje mestom na bicykli. Každý deň si bicykel zvolí za dopravný prostriedok bezmála 4% zástupcov mladšej generácie (vek do 35 rokov). Magistrát na základe schváleného rozpočtu chce preinvestovať v roku 2014 do novej cyklistickej infraštruktúry viac ako 410-tisíc eur. Významným projektom podporujúcim alternatívne formy dopravy má byť automatická požičovňa bicyklov (bikesharing), ktorej oficiálne spustenie sa na základe výsledkov súťaže očakáva v druhej polovici roka.

Medzi prioritné projekty patrí vybudovanie úseku cyklotrasy, ktorá spojí lokalitu pri novej budove Slovenského národného divadla s mostom Apollo. V tomto prípade pritom pôjde o segregovanú obojsmernú cyklotrasu. V rámci tohto projektu bude doplnený aj chýbajúci priechod pre chodcov pri výjazde z garáží do obchodného centra, a tiež zlepšenia podmienok pre chodcov. Druhým projektom bude oprava existujúcej trasy na Trenčianskej ulici. Týmto krokom chce samospráva odstrániť nelogický, často kritizovaný stav, kedy cyklistický chodník končí na križovatke s Miletičovou ulicou zábradlím, a je povinnosťou zosadnúť z bicykla.

Podpora cyklistickej dopravy patrí medzi priority bratislavskej samosprávy a podľa primátora Milana Ftáčnika vďaka aktívnej finančnej podpore tejto priority je možné zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej doprave v meste. Zároveň to prispeje k čistejšiemu ovzdušiu, riešeniu problémov s dopravnými zápchami a neúmerným hlukom. Magistrát sa pripravuje tiež na čerpanie finančných prostriedkov z tzv. trvalého finančného mechanizmu na podporu cyklodopravy, cykloturistiky, ktorý schválila vláda SR. Ide o projektové dokumentácie na trasu Most SNP – Aupark, Jarovce – hrádza či Trnavské mýto – Rožňavská. V priebehu roka 2014 budú ukončené práce na projektovej dokumentácii, vďaka ktorej by sa mohla spustiť realizácia I. etapy cyklotrasy na Devínskej ceste.