Bratislavčania budú môcť riešiť spory v súčinnosti s mestskou Mediačnou poradňou - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislavčania budú môcť riešiť spory v súčinnosti s mestskou Mediačnou poradňou

Bratislavčania môžu od polovice mája pri urovnávaní rôznych sporov, medziľudských, pracovno-právnych, dedičských využívať taktiež odborníkov, ktorí budú pôsobiť v celomestskej Mediačnej poradne. Kancelária bude situovaná v priestoroch Primaciálneho paláca (prízemie, m. č. 19) a na základe memoranda medzi samosprávou a Slovenským inštitútom pre mediáciu budú služby, pomoc poskytovať profesionálni pracovníci každý štvrtok od 15.00 do 19.00 hod. Slávnostné spustenie projektu bude zajtra (štvrtok, 15. máj) o 9.00 hod. v miestnosti č. 103 bratislavského magistrátu (miestnosť pre tlačové konferencie) počas brífingu za účasti primátora Milana Ftáčnika a zástupcu inštitútu, mediátora Františka Kutlíka.

Slovenská metropola pristúpila k spolupráci s inštitútom pre mediáciu v snahe podať obyvateľom Bratislavy pomocnú ruku pri hľadaní riešenia rodinných, susedských i pracovných sporov. Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, v ktorom tretia – neutrálna strana, mediátor, pomáha sporiacim sa dospieť k vzájomnej dohode. Je to spôsob ako konfliktnú situáciu vyriešiť na úrovni, konštruktívne a tak, aby všetky sporiace sa strany boli spokojné a výsledok považovali za svoju výhru. Mediácia dáva zároveň šancu pochopiť problém aj z druhej strany a pokúsiť sa nájsť spoločnú reč, čo pri súdnych konaniach nebýva možné.

Skúsení mediátori, registrovaní v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR v prvej fáze poradia záujemcom, či je ich prípad vhodný na riešenie touto metódou. Úvodná konzultácia bude bezplatná. Rozhádané strany sa na mediácii zúčastňujú dobrovoľne, môžu z nej kedykoľvek odstúpiť, alebo ju prerušiť, a to dokonca aj v prípade, ak je mediácia odporučená súdom. Sporné strany pri mediácii „nebojujú“, ale sa snažia nájsť kompromis. Tým, že vstúpili do mediačného procesu vzniká nádej, že majú skutočný záujem problém vyriešiť. Účastníci mediácie majú jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia.

Viac informácií o výhodách mediácie i pravidlách fungovania bratislavskej Mediačnej kancelárie získate počas štvrtkovej tlačovej konferencie, brífingu.