Bratislava vynaložila takmer 378-tisíc eur na záchranné práce po júnových povodniach - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislava vynaložila takmer 378-tisíc eur na záchranné práce po júnových povodniach

Bratislava vynaložila prostredníctvom jednotlivých krízových štábov mestských častí a magistrátu takmer 378-tisíc eur (377 598 eur) na záchranné, zabezpečovacie práce po nebezpečných júnových povodniach. V najviac postihnutej časti Devíne sa náklady na prácu krízových zložiek dostali na úroveň 13-tisíc eur, v Devínskej Novej Vsi na 16-tisíc eur a v Karlovej Vsi na 13,5-tisíc eur. Najväčší objem financií vynaložil bratislavský magistrát, 322-tisíc eur, ktorý však zabezpečoval aktivity pre celé územie slovenskej metropoly. Išlo napríklad o postreky proti komárom (231-tisíc eur), opravu a vyčistenie verejných komunikácií (49-tisíc eur) či revíziu, sanáciu verejného osvetlenia (25-tisíc eur). Žiadosť o refundáciu výdavkov samosprávy a súhrnnú správu o priebehu júnových povodní odovzdal primátor Milan Ftáčnik obvodnému úradu 2. augusta, pričom o požiadavke rozhodne vláda SR.

Mimoriadna situácia z dôvodu vysokej hladiny Dunaja a Moravy bola primátorom M. Ftáčnikom vyhlásená pre celé územie hlavného mesta 4. júna o 12.30 a odvolaná bola 10. júna popoludní. Do povodňových záchranných prác bolo zapojených 719 osôb, najviac zo zložiek policajného zboru (203), hasičských jednotiek (166) a v jednotlivých krízových štáboch pôsobilo 114 odborných zamestnancov, profesionálnych pracovníkov. Na ochranu území metropoly pred vysokou vodou bolo použitých 3 020 vriec a viac ako 37 ton piesku. Vysoká voda poškodila 43 rodinných domov, resp. budov určených na bývanie, a 12 nebytových, hospodárskych budov. V priebehu kritických dní záchranárske tímy nasadili takmer stovku technických prostriedkov, išlo hlavne o čerpadlá, záchranné laná, kompresory či veľkokapacitné kontajnery.

Súčasťou správy sú aj poznatky, odporúčania pre štátne inštitúcie, ktoré získali krízové štáby na úrovni mestských častí či magistrátu. Ide napríklad o požiadavku na komplexné posúdenie existujúcej protipovodňovej ochrany hlavného mesta, jej prípadnú úpravu či rozšírenie na úseky od Mosta SNP po Most Lafranconi, alebo možností ochrany majetku v okolí Devínskej cesty. Júnová vysoká voda ukázala aj na skutočnosť, že počas mimoriadnych situácií je kľúčová komunikácia s verejnosťou prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov. V záujme rýchleho a objektívneho informovania Bratislavčanov je nevyhnutné, aby komunikácia bola koordinovaná z jedného miesta, krízového štábu.