Bratislava vstúpila po prvýkrát do Európskeho týždňa miestnej demokracie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislava vstúpila po prvýkrát do Európskeho týždňa miestnej demokracie

Bratislavská samospráva vstúpila v pondelok (10. októbra) po prvýkrát do Európskeho týždňa miestnej demokracie. Celoeurópsky projekt trvá celý týždeň a podporuje ho takmer tisícka miest a obcí v rámci Európy. Jeho cieľom je poukázať na užitočnosť zapájania ľudí do života v samospráve, podporiť motiváciu pre osobnú účasť obyvateľov v diskusiách týkajúcich sa budúceho smerovania miest, či vťahovať verejnosť do spolurozhodovania na komunálnej úrovni. Pre súčasné vedenie slovenskej metropoly je zapojenie Bratislavy úplne prirodzené, pretože primátor Milan Ftáčnik, i väčšina poslancov zastupiteľstva od ostatných komunálnych volieb v roku 2010 jednoznačne presadzujú myšlienku maximálnej otvorenosti samosprávy a participácie verejnosti, občianskych združení na riadení mesta. 

 
V rámci týždňa miestnej demokracie spustilo hlavné mesto na svojej oficiálnej internetovej stránke (www.bratislava.sk) tematické diskusné fóra podľa ôsmich najdôležitejších oblastí života v meste – napr. doprava, verejný priestor, výstavba, dobrovoľníctvo. Účastníci diskusných fór budú môcť okrem vyjadrenia vlastného názoru alebo podnetu, taktiež reagovať na príspevky primátora Milana Ftáčnika, mestských poslancov, či významných osobností samosprávneho života. Ide napríklad o odborné postoje mestskej architektky, alebo hlavného dopravného inžiniera mesta. Súčasťou projektu je akcia „Hodina otázok a odpovedí primátora mesta“, ktorá bude v stredu (12. októbra) o 16.00 h. v priestoroch Justiho siene Primaciálneho paláca. Následne, vo štvrtok (13. október, 16.00 h., Primaciálny palác), bude workshop k téme prípravy zásadných územnoplánovacích dokumentov mesta.