Bratislava sa dnes (27. september) zapája do Svetového dňa cestovného ruchu - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislava sa dnes (27. september) zapája do Svetového dňa cestovného ruchu

Svetová organizácia cestovného ruchu, ktorá je odbornou organizáciou v systéme fungovania Organizácie spojených národov, vyhlásila ešte v roku 1980 po prvýkrát 27. september za deň cestovného ruchu. Tohtoročným motívom dňa je myšlienka spájania kultúr prostredníctvom cestovného ruchu, aktívneho turizmu. Predstavitelia samosprávy sa preto dnes (27. 9.) spoločne stretli s partnermi zo stavovských organizácií, hotelov, cestovných kancelárií, vzdelávacích inštitúcií či Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na pôde mesta, aby spoločne diskutovali o rozvoji cestovného ruchu na úrovni slovenskej metropoly, pri podpore propagácie mesta, otváraní Bratislavy a regiónu domácim, zahraničným turistom. Cestovný ruch okrem iného pomáhať búrať bariéry minulosti, vytvára nové mosty porozumenia a partnerstva. 

Podľa primátora Milana Ftáčnika vedenie hlavného mesta plne podporuje vznik oblastnej organizácie cestovného ruchu a prvým krokom k naštartovaniu jej činnosti je aktívne členstvo samosprávy v jej štruktúrach. Rozvoj cestovného ruchu patrí medzi priority a strategické ciele súčasného vedenia mesta, pretože ide nielen o jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví hospodárstva, ale zároveň prispieva k podpore a ochrane rôznorodých kultúrnych hodnôt, tradícií každej spoločnosti. Aj samotná slovenská metropola má čo dať Európe i svetu, Bratislava má bohatú históriu, je to mesto, ktoré ponúka jeho obyvateľom i návštevníkom symboly tolerancie, vzájomného porozumenia, jedinečnosti, a na týchto základoch je možné stavať celomestskú koncepciu, ktorá prispeje k oživeniu, podpore cestovného ruchu.