Bratislava opravila v tomto roku takmer 45-tisíc štvorcových metrov poškodených ciest - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislava opravila v tomto roku takmer 45-tisíc štvorcových metrov poškodených ciest

Po extrémnej minuloročnej zime opravila bratislavská samospráva počas tohto roka 44.845 štvorcových metrov poškodených ciest v správe hlavného mesta. Išlo o mimoriadne práce, na ktoré magistrát vynaložil viac ako 3,75 mil. eur, pričom z rozpočtu metropoly bolo použitých 1,45 mil. eur, vláda SR prispela hlavnému mestu mimoriadnou dotáciou 1,3 mil. eur a samosprávny kraj pomohol Bratislave sumou milión eur. Počas ostatných piatich mesiacov vysúťažení dodávatelia samosprávy vyspravili bezmála 20-tisíc nebezpečných výtlkov, pričom v priemere na jeden výtlk bolo použitých 50 kilogramov asfaltovo-betónovej hmoty. Do konca roka 2013 má magistrát v pláne opraviť ešte 1.400 metrov štvorcových poškodených komunikácií a na ich opravu bude použitých 56 ton zmesi.

Najviac komunikácii bolo opravených v bývalom bratislavskom okrese III. (Rača, Nové Mesto, Vajnory), a to 20-tisíc metrov štvorcových, následne v Starom Meste boli vykonané opravy na 10-tisícoch metroch štvorcových. Najrozsiahlejšie bola opravená Račianska ulica, kde boli práce vykonané na 2,9 kilometroch komunikácie o ploche 10,5-tisíc metrov štvorcových za 700-tisíc eur. Najviac poškodené úseky ciest boli opravované technologickým postupom, komunikácia bola odfrézovaná v hrúbke 12 mm, vyčistená, napenetrovaná a následne bola v dvoch vrstvách nanesená zmes asfaltového betónu. Mesto má vytvorenú rezervu vo výške 150-tisíc eur pre bežnú údržbu i na vyspravovanie nových výtlkov, poškodených úsekov ciest.