Bratislava nezvýši daň z nehnuteľností, priznania je potrebné podať do konca januára - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislava nezvýši daň z nehnuteľností, priznania je potrebné podať do konca januára

Obyvatelia, fyzické i právnické osoby, ktoré nadobudli v priebehu roku 2013 v Bratislave novú nehnuteľnosť, alebo sa na ich pôvodnej nehnuteľnosti zmenil výmer základu dane, musia do 31. januára 2014 (piatok) podať daňové priznanie. Samospráva pre rok 2014 daň nezvýšila a druhý rok ostávajú sadzby nezmenené. Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane (obec, mesto), v prípade slovenskej metropoly – bratislavskej samospráve. Oddelenie miestnych daní a poplatkov magistrátu hlavného mesta SR sídli na Blagoevovej ul. 9 (Petržalka – oproti Ekonomickej univerzite). V Bratislave je evidovaných viac ako 200-tisíc osôb, ktoré sú každoročne povinné platiť daň z nehnuteľností. Hlavné mesto SR získa v tomto roku na výkon samosprávnych funkcií z tejto dane takmer 54 mil. eur, pričom 43 mil. eur je od právnických osôb a 11 mil. eur od fyzických osôb.

Pre rok 2014 sa výška dane z nehnuteľností oproti predchádzajúcemu obdobiu nemení. Preto napríklad majiteľ 3-izbového bytu zaplatí 30 eur za rok, pri priemernom rodinnom dome sa ročná daň pohybuje na úrovni 55 eur (viac informácií o výške daní podľa jednotlivých mestských častí nájdete na www.bratislava.sk). Bratislavská samospráva v zmysle záväzného nariadenia poskytuje 50% úľavu na dani pre niektoré fyzické osoby. Znížiť výšku dane z nehnuteľností je možné napríklad pri občanoch starších ako 70 rokov či daňovníkoch, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP. Ak si Bratislavčan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane svoje právo ešte neuplatnil, môže tak urobiť najneskôr do konca januára. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov priznanie podáva len jeden z manželov.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2014 je možné zaslať poštou, alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici. Bratislavčania platia daň až na základe doručeného platobného výmeru, ktorý im mesto zašle najneskôr do konca mesiaca máj 2014. Právnickým osobám budú platobné výmery zasielané už od druhej polovice mesiaca marec t.r. V prípade, že daňovník nedodrží lehoty na podanie daňového priznania, alebo nezaplatí vypočítanú miestnu daň, samospráva si uplatní sankciu, ktorá môžu byť stanovená minimálne na úroveň 5 eur, alebo až do výšky 3.000 eur.