Bratislava je pripravená na údržbu ciest počas nadchádzajúcich zimných mesiacov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Bratislava je pripravená na údržbu ciest počas nadchádzajúcich zimných mesiacov

Bratislavská samospráva je dnes pripravená na údržbu ciest, chodníkov i verejných priestorov počas nadchádzajúcich zimných mesiacov. Zimná pohotovosť bude oficiálne spustená 15. novembra a budú do nej podľa aktuálnych poveternostných podmienok nasadzovaných 54 vozidiel, ťažkých mechanizmov s pluhom, snežná fréza, ale taktiež 62 pracovníkov, ktorí budú ručne dočisťovať autobusové zastávky, námestia, chodníky smerujúce k nemocniciam či vzdelávacím zariadeniam. Mesto predpokladá, že v zimných mesiacoch použije viac ako 7-tisíc ton soli, takmer tonu ekologickej posypovej zmesi SOLMAG. Na základe skúseností z minulých rokov bratislavský magistrát rozpočtuje na zimnú službu 5,5 mil. eur.

Celomestský operačný plán údržby ciest vychádza zo 450 kilometrov ciest I. a II. triedy, 249 zastávok MHD, 1228 priechodov pre chodcov. Pri mostoch, lávkach z oceľovej konštrukcie je potrebné zabezpečiť chemický posyp už pri vonkajšej teplote 0° C. Za štyri a pol mesiaca trvania pohotovosti v sezóne 2012/2013 bolo zrealizovaných 66 celomestských a 414 lokálnych zásahov, posypov, a ťažká technika najazdila viac ako 141-tisíc km. Na zasnežené, namrznuté cesty a chodníky bolo vysypaných takmer 15-tisíc ton posypového materiálu. Najväčší objem verejných financií z celkového rozpočtu na operačný plán zimnej údržby bol použitý na nákup posypového materiálu (3,5 mil. eur) a následne na mzdové náklady (2,3 mil. eur). Minuloročná zima zaťažila bratislavský rozpočet sumou 7,91 mil. eur.