Bezpríspevkoví darcovia krvi, účastníci protifašistického odboja či držitelia preukazu ŤZP môžu v bratislavskej MHD cestovať zadarmo - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


  • Úvod
  • O podniku
  • Správy z magistrátu
  • Bezpríspevkoví darcovia krvi, účastníci protifašistického odboja či držitelia preukazu ŤZP môžu v bratislavskej MHD cestovať zadarmo

Správy z magistrátu

Bezpríspevkoví darcovia krvi, účastníci protifašistického odboja či držitelia preukazu ŤZP môžu v bratislavskej MHD cestovať zadarmo

Bratislavskú mestskú hromadnú dopravu môžu od začiatku roku 2014 využívať zadarmo nielen hendikepovaní občania, držitelia preukazu ŤZP, ale aj darcovia krvi minimálne so zlatou Janského plaketou či účastníci, ich priami rodinní príslušníci protikomunistického i protifašistického odboja. Aby mohli oprávnené osoby cestovať verejnou dopravou bezplatne, musia mať vydaný predplatný cestovný lístok, resp. bezkontaktnú čipovú kartu. Za prvý štvrťrok t.r. bolo celkom vydaných 1820 predplatných lístkov, pričom držiteľ celoročne električenky je povinný zaplatiť len manipulačný poplatok vo výške 5 eur. Doposiaľ bol najväčší záujem o celoročné lístky pre bezpríspevkových darcov krvi (895) a účastníkov protifašistického odboja (679). Občania s ťažkým zdravotným postihnutím cestujú v bratislavskej MHD bezplatne a revízorom sa preukazujú len platným preukazom ŤZP.

Bratislava je jediným mestom na Slovensku, kde v rámci verejnej dopravy môžu cestovať bezplatne nielen hendikepovaní občania, ale aj iné skupiny. Týmto krokom chcela samospráva podporiť ľudí, ktorí darovaním krvi nezištne pomáhajú iným a z hľadiska spoločenského ocenenia boli za ostatné roky odsunutí na vedľajšiu koľaj. MHD môžu zároveň využívať tí, ktorí bojovali za mier, demokratické hodnoty nielen v II. svetovej vojne, ale aj počas komunistického režimu v bývalom Československu. Bezplatné cestovanie bolo pri tejto kategórii rozšírené aj na ich priamych rodinných príbuzných (manželka, manžel, deti). Podľa primátora Milana Ftáčnika, model bezplatného cestovania v MHD budú môcť dotknuté skupiny využívať minimálne do spustenia III. etapy bratislavskej integrovanej dopravy. Táto etapa môže byť v rámci slovenskej metropoly realizovaná najskôr v závere roku 2015.