Aktívna podpora cyklodopravy je pre slovenskú metropolu jednou z nosných priorít - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Správy z magistrátu

Aktívna podpora cyklodopravy je pre slovenskú metropolu jednou z nosných priorít

Bratislavská samospráva vyčlenila v tohtoročnom rozpočte sumu 491-tisíc eur, ktoré sú účelovo viazané na rozširovanie existujúcich a budovanie nových cyklistických chodníkov. Aktívna podpora cyklodopravy je tak dnes pre slovenskú metropolu jednou z nosných priorít, pričom samospráve sa darí v tejto oblasti získavať aj privátnych partnerov. Jedným z nich je Nadácia Poštovej banky, ktorá v rámci svojich verejnoprospešných projektov v týchto dňoch pripravuje praktickú realizáciu štyroch úsekov cyklistických chodníkov na nábreží Dunaja, na frekventovanej trase od mosta Lafranconi po prístav. Mesto za ostatných 12 mesiacov zrealizovalo štyri nové úseky trás určených pre cyklistov. Konkrétne ide o realizáciu I. a II. etapy Viedenskej cesty, o trasu na Jantárovej a Košickej ulici.

Slovenská metropola v týchto dňoch ukončila prípravu nevyhnutných dokumentácií pre realizáciu ďalších dvoch nových projektov. Samospráva tak bude môcť po uzatvorení súťaže na výber zhotoviteľa pristúpiť už v závere tohto leta k výstavbe úseku v centre mesta, na Špitálskej a Štúrovej ulici. Druhý projekt je rozdelený do dvoch etáp, a praktickú realizáciu bude môcť mesto spustiť začiatkom jesene v úzkej súčinnosti s privátnym partnerom, spoločnosťou Ballymore. Konkrétne ide o trasu na Pribinovej ulici a nový cyklistický chodník povedie okolo obchodného centra Eurovea. V druhej polovici roka 2012 začne bratislavský magistrát so značením prvého historického okruhu pre cyklistov v širšom centre metropoly.

Podľa primátora Milana Ftáčnika je podpora cyklodopravy okrem iného jednou z ciest ako dať v rámci metropoly priestor alternatívnej doprave, ako znížiť počet áut v uliciach a zvyšiť kvalitu života. Bratislavčania dnes majú k dispozícii viac ako sto kilometrov cyklistických chodníkov, pričom takmer 80 kilometrov trás má tranzitný, regionálny charakter. Samospráva sa preto sústreďuje na podporu výstavby mestských ciest, ktoré budú slúžiť nielen pre rekreačnú cyklistiku, ale vytvoria priestor pre ekologický spôsob dopravy do zamestnania či školy. V snahe otvoriť proces výstavby nových trás verejnosti, vytvoril M. Ftáčnik cyklistickú komisiu, ktorá je poradným orgánom primátora, a posudzuje všetky projekty smerujúce k podpore cyklodoravy.