Projekty EÚ - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Projekty EÚ

DPB, Modernizácia údržbovej základne -I. Etapa

Modernizácia údržbovej základne - I. Etapa - Jurajov dvor

Modernizácia údržbovej základne - I. Etapa - Hroboňova

Modernizácia údržbových základní - I. Etapa - finálne práce

Modernizácia údržbovej základne po rekonštrukcii - I. Etapa - Jurajov dvor

Modernizácia údržbovej základne po rekonštrukcii - I. Etapa - Hroboňova

Brífing DPB, a.s. z predstavenia vozovní

DPB vykonal technicko-bezpečnostné skúšky na električkovej trati do Petržalky