Profil a fotogaléria - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Profil a fotogaléria

Profil spoločnosti

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom MHD na území hlavného mesta SR Bratislava. História vzniku DPB siaha až do roku 1898, kedy bol podnik založený pod názvom Pozsony városi villamos vasút (PVVV). V nasledujúcich rokoch prešiel bratislavský dopravný podnik viacerými zmenami názvov a právnych foriem. Za najpamätnejší názov prevádzkovateľa MHD môžeme s istotou považovať BEÚS - Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť, ktorý je často používaný až do súčasnosti, aj keď od roku 1989 má oficiálny názvov - Dopravný podnik Bratislava.
 

Dopravný podnik Bratislava ako akciová spoločnosť bol založený dňa 23. decembra 1993 zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 508/93, NZ 499/93 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou a to v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..
Zápis o vzniku spoločnosti ku dňu 20. apríla 1994 bol vykonaný na Obvodnom súde Bratislava I. vo vložke č. 1181/B, oddiel Sa. V súčasnosti je DPB, a. s. zapísaná v OR vedeným Okresným súdom Bratislava I oddiel Sa vložka číslo 607/B. Jediným zakladateľom a zároveň akcionárom spoločnosti je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Hlavným predmetom činnosti DPB je prevádzkovanie trolejbusovej, autobusovej a električkovej dopravy, pričom električková doprava je najstaršou na území SR a prevádzkovaná je nepretržite od roku 1895. Okrem liniek MHD prevádzkuje dopravca aj prímestské linky 630 (Bratislava - Chorvátsky Grob)a pravidelné medzinárodné autobusové linky: 901 (Bratislava - Wolfsthal - Hainburg) a 801 (Bratislava-Rajka).
 

Doplnkovou činnosťou bratislavského dopravcu, okrem prevádzkovania pravidelných liniek mestskej dopravy v hlavnom meste, je aj ponuka prenájmu nepravidelnej dopravy za prijateľné ceny. Mimoriadna autobusová doprava DPB je k dispozícii pre individuálnych záujemcov a tiež pre skupiny a je populárna najmä v školách. Žiaci túto dopravu hromadne využívajú na školské výlety v rámci Bratislavy. Spoločnosť zaznamenala aj veľký dopyt zo strany obyvateľov, ktorí potrebujú servis pri rôznych spoločensko-kultúrnych a rodinných podujatiach. Viac informácií o nepravidelnej doprave nájdete na stránke www.dpb.sk a ďalšie podrobnosti vám poskytnú aj na e-mailovej adrese nepravidelna.doprava@dpb.sk.
 

Medzi turistami sú populárne najmä okružné vyhliadkové jazdy historickou električkou. Najmä v letných mesiacoch patrí jazda historickou električkou k obľúbeným atrakciám. Návštevníci mesta majú príjemnú možnosť spoznania Bratislavy, keďže trasa zahŕňa dôležité kultúrne a historické pamiatky, ako napríklad Chatam Sófer, Šafárikovo námestie, Kamenné námestie či SNP. Viac sa dozviete na www.dpb.sk a informácie Vám poskytnú aj na adrese historicka.elektricka@dpb.sk.
 

Bratislavský dopravca však ponúka okrem mimoriadnej autobusovej dopravy a historickej električky aj profesionálny servis pre záujemcov o autoškolu. Vodičské oprávnenie môžete získať na skupiny B, T, C, BE, CE, DE a na trolejbusy a električky. Dopravca ponúka aj kondičné jazdy, školenia, kurzy prvej pomoci, doškoľovacie kurzy a ďalšie služby. Ako jediný v bratislavskom kraji DPB ponúka možnosť pre profesionálov – získanie kvalifikačnej karty vodiča. Viac informácií sa dozviete na stránke bratislavského dopravcu www.dpb.sk v sekcii Autoškola.
 

Medzi každoročné podujatia bratislavského dopravcu patrí Deň otvorených dverí, ktorý DPB organizuje v rámci Európskeho týždňa mobility. Fanúšikovia MHD si každoročne môžu prehliadnuť bohatý vozopark historických aj moderných vozidiel v areáli Jurajov Dvor. 
 

V čase Vianočných sviatkov koncom roku 2011 DPB pripravil pre cestujúcich atraktívne spestrenie cestovania v centre Bratislavy. Vianočne vyzdobená historická električka premávala celé dva týždne v decembri pred sviatkami a umocnila atmosféru Vianoc. 
 

Jednou z hlavných priorít DPB je dosiahnutie vyššieho komfortu cestovania a skvalitňovanie služieb, čo je však podmienené investíciami do vozového parku. Bratislavský dopravca má do budúcna snahu preferovať ekologickú dopravu a je podporovateľom myšlienky, že električková doprava môže tvoriť nosný dopravný systém v Bratislave. Práve preto je aj víziou na najbližšie roky kúpa ekologických dopravných prostriedkov, ktorú DPB plánuje zrealizovať najmä čerpaním prostriedkov z eurofondov podľa vzoru niektorých európskych metropol.