Informácie o podniku - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Informácie o podniku

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je jediným poskytovateľom MHD na území mesta Bratislava, pričom okrem liniek MHD prevádzkuje aj prímestské linky a pravidelné medzinárodné autobusové linky. DPB prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.

Predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Milan Urban
predseda predstavenstva
CV

Ing. Jaroslav Štrba
podpredseda predstavenstva
CV

JUDr. Alexander Sako

člen predstavenstva
CV

Ing. Pavol Kubala PhD.
člen predstavenstva
CV

 

Vedenie spoločnosti:

Ing. Milan Urban
generálny riaditeľ

JUDr. Alexander Sako
riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja

Ing. Pavol Kubala PhD.
riaditeľ ekonomického úseku

JUDr. Marián Áč, PhD.
riaditeľ úseku generálneho riaditeľa 

Ing. Rastislav Fleško
riaditeľ úseku dopravnej infraštruktúry a elektrické dráhy

Ing. Mgr. Juraj Hamaj
riaditeľ úseku dopravy a služieb

 

Dozorná rada:

Mgr. Rastislav Žitný
predseda dozornej rady

Ing. Katarína Augustinič
členka dozornej rady

JUDr. Mgr. Jozef Uhler
člen dozornej rady

JUDr. Richard Mikulec

člen dozornej rady

Mgr. Peter Cabrnoch
člen dozornej rady

JUDr. Milan Vetrák, PhD.
členka dozornej rady

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
člen dozornej rady

Ing. Vladimír Rafaj
člen dozornej rady

Ing. Karol Kállay
člen dozornej rady

Štefan Linner
člen dozornej rady