Zvýšte pozornosť pri multifunkčných automatoch - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Zvýšte pozornosť pri multifunkčných automatoch

02. 11. 2017

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že zaznamenal problémy s podvodníkmi, ktorí manipulujú s výdajným miestom multifunkčných automatov.

Občania sa chcú obohatiť na cestujúcich, ktorí si kupujú za finančnú hotovosť cestovné lístky prostredníctvom multifunkčných automatov. Upchávajú na automatoch výdajný otvor na mince predmetmi, ktoré zabraňujú, aby cestujúcemu automat výdavok vyplatil. Tí cestujúci, ktorí si to nevšimnú, svoj výdavok naspäť nedostanú v domnení, že im ho automat nevrátil, opustia priestor pri automate a výdavok si vezmú podvodníci.

DPB, a.s. spolu so servisnou spoločnosťou, ktorá sa o tieto automaty stará už v súčasnej dobe testuje riešenia, ktoré by mali zabrániť fyzickému zablokovaniu otvoru na výdavok mincí. DPB, a.s. apeluje na zvýšenú pozornosť cestujúcej verejnosti, aby pri výdavku v automate vždy skontrolovali, či otvor nie je fyzicky upchatý a vzali si svoju vrátenú hotovosť.

V prípade, ak by takýto problém cestujúci ešte zaznamenali, nech ho bezodkladne nahlásia na infolinku DPB, a.s. na tel. číslo 02/ 5950 5950.