Zamestnanci DPB darovali krv - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Zamestnanci DPB darovali krv

14. 11. 2011

V uplynulom týždni mali študenti a všetci dobrovoľní darcovia možnosť zúčastniť sa Univerzitnej kvapky krvi 2011. Podujatie s podtitulom „Pre teba len kvapka, pre druhého život“ sa konalo na viacerých fakultách Univerzity Komenského, ktorá bola v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zároveň aj organizátorom.

Na druhom ročníku tejto humanitárnej akcie sa zúčastnilo 382 darcov, či už z radov študentov, zamestnancov alebo priaznivcov najstaršej univerzity. Rovnako aj Dopravný podnik Bratislava, a. s. ako partner podujatia, podporil túto dobročinnú akciu nielen propagáciou, ale aj dobrovoľným darcovstvom krvi z radou zamestnancov DPB.
 
Vedenie univerzity, ako aj koordinátori podujatia sa tešili najmä účasti študentov prvých ročníkov a s výsledkom tohto ročnej kvapky krvi sú nadmieru spokojní.

Dopravný podnik Bratislava určite podporí aj ďalší ročník Univerzitnej kvapky krvi, nakoľko pokladáme nezištné darcovstvo krvi za jednu z najľudskejších foriem pomoci vo vzťahu človek s človekom a zároveň by sme radi prispeli k odstráneniu dlhotrvajúceho problému nedostatku krvi.