Výmena bezkontaktných čipových kariet - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Výmena bezkontaktných čipových kariet

16. 01. 2017

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť, že naďalej prebieha výmena bezkontaktných čipových kariet (ďalej BČK) z Mifare Classic (10 miestne číslo karty - SNR) na Mifare DESfire (17 miestne číslo karty - SNR) za zvýhodnených podmienok.

Za zvýhodnených platobných podmienok sa vymieňajú len BČK počas doby platnosti karty. Ak skončila platnosť BČK, nie je možné vymeniť ju za zvýhodnených platobných podmienok. Na nových kartách je možné otvoriť elektronickú peňaženku.

Za pochopenie ďakujeme.