Výluka električiek v úseku Blumentál – vozovňa Krasňany - linky č. 3 a 5 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Výluka električiek v úseku Blumentál – vozovňa Krasňany - linky č. 3 a 5

24. 04. 2017

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcich, že od 29. apríla až do 1. mája 2017 (v sobotu od 06:30 až do pondelka 22:00) bude vylúčená premávka električiek v úseku Blumentál - Vozovňa Krasňany.

Počas trvania dopravných obmedzení budú električky liniek premávať nasledovne:
Linka č. 3 z Petržalky po zastávku „Blumentál“ bez zmeny trasy, ďalej cez Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú do VOZOVNE JURAJOV DVOR. Späť po rovnakej trase.

Linka č. 5 z Dúbravky po zastávku „Blumentál“ bez zmeny trasy, ďalej cez Vazovovu, Krížnu, Špitálsku, Námestie SNP, od zastávky „Kapucínska“ (na Kapucínskej ul.) do Dúbravky po stálej trase.

Linka č. X3 električky náhradnej dopravy budú zabezpečovať premávku v úseku Vozovňa Krasňany – Rača, Komisárky.

Linka č. X3 autobusy náhradnej dopravy budú zabezpečovať premávku v úseku Blumentál - Vozovňa Krasňany.

Za nevyhnutnú zmenu v organizácii MHD sa ospravedlňujeme.