Výhody nového linkovania električiek - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Výhody nového linkovania električiek

15. 03. 2012

Cestujúca verejnosť už od budúceho týždňa pocíti efektívnejšiu električkovú dopravu v hlavnom meste. Električky budú jazdiť častejšie, zvýši sa pravidelnosť dopravy a v každej riadiále budú zabezpečené dve linky.

Interval medzi spojmi jednotlivých električkových liniek sa skracuje z 12 minút na 8 minút cez pracovný deň a z pôvodných 20 minút na 15 minút cez víkendy. Následný interval súbežných liniek ostáva zachovaný.
 
Vďaka novému linkovému vedeniu bude doprava plynulejšia a efektívnejšia. Električky liniek 1, 5 a 9 z dôvodu uzatvorenia tunela premávajú po odklonových trasách cez nábrežie. To spôsobuje ich meškanie a nedodržiavanie cestovného poriadku, následne zhlukovanie a meškanie všetkých vozidiel v sieti. Mnohé z liniek kvôli zastaveniu električkovej dopravy v tuneli i na Hlavnej stanici v súčasnosti premávajú po takmer rovnakých trasách, bez možnosti ich koordinácie.
 
Upravené linkové vedenie však vráti električkám presnosť a dodržiavanie cestovných poriadkov.
Redukovaný počet liniek so zhustenými intervalmi dodržiava dvojlinkový variant - z každej električkovej radiály (račianska, ružinovská, vajnorská a dúbravská) budú premávať 2 električkové linky, ktoré sa budú v centre mesta vetviť, pričom vždy jedna z liniek bude smerovať na Obchodnú a druhá na Špitálsku.
 
Ďalšou výhodou nového linkovania električiek je zlepšenie obsluhy centra mesta. Kým doposiaľ napríklad smerovali z Ružinova i Rače do centra len 2 z 3 spojov (tretia linka obchádzala centrum cez Vazovovu), teraz každý spoj pôjde až do centra, čím sa zvýši ponúkaná kapacita z jednotlivých sídlisk do centra, teda v smere najväčšieho dopytu cestujúcich.
 
Pozitívom nového linkového vedenia je zachovanie doterajšieho priameho prepojenia jednotlivých mestských častí električkovou dopravou - Dúbravky i Karlovej Vsi s Račou linkou 5, Karlovej Vsi s Ružinovom linkou 9, Nového mesta s Karlovou Vsou linkou 4, ale aj Rače s Ružinovom kombinovanou linkou 3+8. Navyše, aj Dúbravka získa priame spojenie so Zlatými pieskami vďaka predĺženej trase linky 4.
 
Najväčším kladom nového linkového vedenia pre cestujúcu verejnosť bude, že sa skráti čas na čakania električky.
 
Zvýši sa pravidelnosť dopravy, jednotlivé linky budú menej meškať a teda cestujúci nebudú, na rozdiel od minulosti čakať na električku na základných radiálach viac ako 4-5 minút:
 
Radiála
Pôvodné linky
Pôvodný priem. následný interval
Nové linky
Nový následný interval PoPi
Dúbravka
1,5,12
4 min
4,5
4 min
Karlova Ves
1,4,5,9,12,17(šp)
2 min
4,5,6(šp),9
2 min
Rača
5,11,16
4 min
3,5
4 min
Zátišie
1,4,15
3-5 min
2,4
4 min
Ružinov
9,14,16
3-5 min
8,9
3-5 min
Poznámka: v Karlovej Vsi ide o špičkový interval
 
  • Ani cez víkend cestujúci nebudú čakať na električku dlhšie:
Radiála
Pôvodné linky
Pôvodný priem. následný interval
Nové linky
Nový následný interval víkend
Dúbravka
1,5,12
6-8 min
4,5
7-8 min
Karlova Ves
1,4,5,9,12
2-6 min
4,5,6,9
4-7 min
Rača
5,11,16
4-9 min
3,5
7-8 min
Zátišie
1,4,15
5-9 min
2,4
7-8 min
Ružinov
9,14,16
3-9 min
8,9
7-8 min
 
Nové linkové vedenie platné od 19. 3. 2012 zvýhodňuje aj večerné cestovanie električkami po 21 hodine. Čakacie doby na spoj budú kratšie vďaka lepšej koordinácií a lepším intervalom jednotlivých liniek. Pri ceste z centra do jednotlivých radiál sú z objektívnych príčin v súčasnosti následné intervaly medzi spojmi kvôli výluke ešte horšie, pričom nové linkové vedenie predpokladá koordináciu cestovných poriadkov aj v tomto smere.
 
Na linkách 9, 5 a 4 sa dokonca predlžuje večerná doba prevádzky, keď v súčasnosti bolo priame spojenie medzi Ružinovom a Karlovou Vsou iba do 19 hodiny, resp. medzi Račou a Dúbravkou iba do 21 hodiny, po novom bude v oboch prípadoch zabezpečené až do cca 22:50.
 
Okrem efektívnejšej a plynulejšej dopravy prinesie nové linkovanie aj komfortnejšie cestovanie, keďže v najvyťaženejších smeroch bude v električkách viac miesta.
Na jednotlivých radiálach dochádza k miernym úpravám v ponúkanej kapacite električiek úpravou štruktúry vypravovaných vozidiel, keď kapacitnejšie električky (tzv.“dvojičky“) budú nasadzované na najvyťaženejšie linky.
 
Ponúkaná kapacita sa zvyšuje v rannej špičke z Rače a k zvýšeniu dochádza aj z Ružinova pričom všetky prijaté opatrenia túto situáciu výrazne vylepšia v prospech cestujúcich.
 
  • Linkové vedenie električiek v Bratislave sa po úpravách priblíži západnej Európe
Zo zahraničných odborných štúdií vyplýva, že dôležitým parametrom systému je jeho jednoduchosť, pretože v systéme MHD je vždy veľká časť zákazníkov nových, ktorí sa v zložitom systéme takpovediac stratia, alebo ho ani nevyužijú. V jednoduchšom systéme sa cestujúci nemusia rozhodovať medzi troma rôznymi spôsobmi cesty, ale v každom momente môžu využiť jeden typ spojenia.