Telekom Night Run 2017 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Telekom Night Run 2017

07. 09. 2017

Dňa 9. septembra 2017 sa bude konať športové podujatie „Telekom Night Run 2017“.

Štartovací priestor je na Olejkárskej ul., trasa vedie na protismernom jazdnom pruhu ulíc Pribinova, Vajanského nábr., Rázusovo nábrežie, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, ďalej tunel, Skalná, Kapucínska, Župné nám., Námestie SNP, Klobučnícka, Primaciálne nám., Laurinská, krížom cez Štúrovu na Grosslingovú., Bezručovu, Gajovu, Alžbetínsku, krížom cez Šafárikovo nám. na Starý most (lávka pre chodcov do Petržalky), Viedenská cesta, Krasovského, Sad Janka Kráľa, Viedenská cesta, Klokočova, Starý most (lávka pre chodcov do mesta), Pribinova s cieľom v oblasti Eurovea. Štart preteku je o 20:00 a ukončenie cca 21:45. V čase dopravných obmedzení dôjde na základe operatívneho riadenia polície a pokynov dopravného dispečingu k odklonom liniek a zdržaniu spojov a následne až do obnovenia štandardnej prevádzky dopravy (cca do 2 hodín od ukončenia podujatia) k nepravidelnostiam v premávke v celej sieti električkovej dopravy - linky č. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, linkách autobusov č. 28, 29, 30, 31, 37, 39, 50, 70, 88, 91, 901 a trolejbusov č. 210.

Počas podujatia bude premávka upravená a riadená operatívne, podľa týchto rámcových zásad:
Linky č. 1, 3 smer centrum: po štarte zastavenie premávky na križovaní s trasou preteku na Šafárikovom námestí, z dôvodu uzavretia Nám. SNP, státie na Starom moste nie je povolené, po uvoľnení Šafárikovho nám. premávka odklonená do Karlovej Vsi a späť cez Jesenského a Štúrovu
smer Petržalka: linka č. 3 skrátená a odklonená na Hlavnú stanicu. Linka č. 1 premáva z Hlavnej stanice ako linka č. 3 do Rače

Linka č. 4 smer Dúbravka: pozastavená na Obchodnej ulici pre uzavretie Nám. SNP, potom prevádzka cez tunel
smer Zlaté piesky: krátkodobo pozastavená na Vajanského nábreží, potom okružnou trasou späť do Dúbravky cez Jesenského, po otvorení tunela, prevádzka cez tunel

Linka č. 5 smer Dúbravka: pozastavená na Obchodnej ulici pre uzavretie tunela
smer Rača: krátkodobo pozastavená na Vajanského nábreží, potom okružnou trasou späť do Dúbravky cez Jesenského, po otvorení tunela, prevádzka cez tunel

Linka č. 8 obojsmerne: skrátená a odklonená na Hlavnú stanicu

Linka č. 9 smer Karlova Ves: pozastavená na Obchodnej ulici pre uzavretie Nám. SNP
smer Ružinov: krátkodobo pozastavená na Vajanského nábreží, potom okružnou trasou späť do Karlovej Vsi cez Jesenského, po otvorení tunela, prevádzka cez tunel

Linka č. 28 skrátená po Most SNP. V smere do Devínskej Novej Vsi premáva z nástupišťa č. 1.

Linky č. 29, 30, 37 krátkodobé zastavenie premávky na križovaní a v súbehu s trasou preteku 
smer Most SNP: na odbočení z Nábr. arm. gen. Svobodu do terminálu Most SNP
smer Lamač, Záhorská Bystrica, Devín: na výjazde z konečnej Most SNP na Nábrežie arm. gen. Svobodu

Linky č. 31, 39 krátkodobé zastavenie premávky na križovaní a v súbehu s trasou preteku
smer Trnavské mýto, Súhvezdná: na odbočení z Nábr. arm. gen. Svobodu na Staromestskú
smer Cintorín Slávičie údolie: na zostupnej rampe zo Staromestskej ulice na nábrežie

Linka č. 50 smer OD Slimák: bez obsluhy zastávok Most SNP a Malá scéna (obchádzka cez Petržalku) AUPARK, Krasovského, vzostupná rampa a Jantárová cesta, Bosákova, Dolnozemská cesta, Most Apollo, Landererova, Dostojevského rad, obrat cez Kraskovu, Pribinovu a od zastávky „Malá scéna“ po stálej trase. Vodiči na obchádzkovej trase zastavia na zastávke „Farského“ na Bosákovej ul.

Linka č. 70 v centre mesta trasa skrátená po Nové SND/Malá scéna
smer do mesta: vodiči za zastávkou „Twin City“ na Dostojevského rade odbočia doľava na ulicu Krupkova - náhradná konečná zastávka „Nové SND“ (výstupište ako linka 78 v pracovných dňoch); cez Pribinovu odbočia na Dostojevského rad na zastávku „Malá scéna“ smer Mlynské nivy (odstavenie v zadnej časti zastávkového pruhu)
smer ŽST P. Biskupice: zo zastávky „Malá scéna“ na Dostojevského rade odchod v čase určenom cestovným poriadkom

Linky č. 88, 91, 901 krátkodobé zastavenie premávky na križovaní s trasou preteku 
smer Autobusová stanica, Čunovo, Hainburg: na výjazde z konečnej Most SNP na Nábrežie arm. gen. Svobodu

Linka č. 210 zmena polohy konečnej zastávky Nové SND
smer Nové SND: vodiči za zastávkou „Twin City“ na Dostojevského rade až za križovatkou Landererova odbočia doľava na ulicu Krupkova na náhradné výstupište „Nové SND“ (ako linka 78 v pracovných dňoch)
smer Hlavná stanica: náhradné nástupište „Nové SND“ na ulici Krupkova, ďalej výjazd cez Pribinovu na Dostojevského rad a od zastávky „Twin City“ po svojej trase