Tarifný systém v IDS BK - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Tarifný systém v IDS BK

28. 10. 2015

Dopravný podnik Bratislava oznamuje cestujúcej verejnosti, že v súvislosti so spustením III. etapy IDS BK bola zavedená zónovo-časová tarifa, ktorá platí od 1.11. 2015. Uvádzame pre cestujúcich informácie ako cestovať v rámci IDS BK na území mesta Bratislavy. 

V IDS BK je zavedená zónovo-časová tarifa. Cena cestovného sa odvíja od počtu precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty. Do výpočtu sa započítavajú všetky zóny od nástupnej do cieľovej zastávky, a to aj tie, cez ktoré prechádzate, bez ohľadu na to, či v nich spoj zastavuje. Každá zóna sa však zohľadňuje len raz, aj keď cez ňu prechádzate pri jednej ceste viackrát.

Počas cesty môžete ľubovoľný počet krát prestúpiť, avšak vaša cesta nesmie trvať dlhšie, ako je časová platnosť lístka. Po skončení časovej platnosti cestovného lístka sa lístok stáva neplatným.

V prípade využívania cestovania len na území mesta Bratislavy, teda zóny 100 a 101 postačí cestujúcemu sledovať údaj o časovej platnosti cestovného lístka. Všetky druhy cestovných lístkov platia v celej Bratislave bez ohľadu na zónovú platnosť. Cestujúci môžu využívať lístky s časovou platnosťou 15, 30 alebo 60 minút.

V prípade ak cestujúcemu nebude postačovať čas na prepravu, môže použiť ľubovoľný z lístkov s platnosťou na väčší počet zón alebo si zvoliť niektorý z denných cestovných lístkov.

Upozorňujeme však cestujúcich, že pri jednorázových cestovných lístkoch, ktoré platia na tri a viac zón sa pri použití v meste zóna 100 počíta za dve tarifné zóny. Napríklad ak cestujúci cestuje z centra mesta do prvej regionálnej zóny, potrebuje na cestu minimálne 4-zónový cestovný lístok aj keď precestuje len tri zóny, kedže zóna 100 sa počíta ako dve tarifné zóny.

Dopravný podnik Bratislava zabezpečil informovanosť cestujúcej verejnosti distribúciou informačných materiálov, ktoré sú pre cestujúcich k dispozícii na predajných miestach DPB, zastávkach MHD vo vitrínach a v spojoch MHD a taktiež u provízneho predajcu.

Od 1.11. 2015 do 8.11. 2015 platia aj staré aj nové cestovné lístky na MHD v Bratislave. Od 9.11. 2015 budú platiť už len nové cestovné lístky na MHD. Prosíme cestujúcu verejnosť aby si staré (užšie) cestovné lístky neoznačovali.

Upozorňujeme cestujúcich, že SMS cestovné lístky budú naďalej platiť len na MHD v Bratislave.