Študuj dopravu - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Študuj dopravu

09. 10. 2017

V dňoch 6. a 7.10.2017 sa v Múzeu dopravy v Bratislave uskutočnili „Dni kariérneho poradenstva pre oblasť dopravy“, ktoré organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Sprievodný program bol zameraný predovšetkým pre žiakov základných škôl pre ich rozhodnutie sa „kam po skončení základnej školy“.
Boli pripravené ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, predstavenie študijných/učebných odborov a duálneho vzdelávania v oblasti dopravy strednými odbornými školami a bohatý sprievodný program.
Aj DPB, a.s. sa zúčastnil na tejto aktivite a prispel k formovaniu myslenia žiakov základných škôl a ich rodičov k rozhodovaniu sa o smerovaní a voľbe povolania zameraného na dopravu. Voľba strednej odbornej školy predstavuje začiatok sľubnej kariéry. Ponúka zaujímavé možnosti prepojenia odborného vzdelávania a praxe.
Prečo študovať technické povolania? Aké profesie sú žiadané vo firmách? Prečo práve stredné odborné školy a duálne vzdelávanie? Na tieto otázky sme sa snažili v našej prezentácii odpovedať účastníkom podujatia. Že, najvyhľadávanejšie profesie pre podniky sú tie, ktoré vyžadujú vysoký stupeň ovládania technických zručností, systém odborného vzdelávania dáva mladým ľuďom šancu na dokonalú prípravu pre svoje budúce povolanie priamo v podniku s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia, v odbornom vzdelávaní v technických odboroch majú možnosť presadiť sa aj dievčatá. Aj tieto odpovede odzneli od zástupcov DPB, a.s. na aktivite.
Ponuka zo strany DPB, a.s. bola predovšetkým na profesie: automechanik, autoelektrikár, karosár, lakovník, ktoré možno študovať na Strednej odbornej škole dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava.
Navyše sme deklarovali aj možnosť po dovŕšení príslušnej vekovej hranice získať oprávnenie vodiča MHD a pracovať aj v tejto profesii.
Boli sme aj zvedaví na názor účastníkov na úroveň MHD v Bratislave a o ich záujme v budúcnosti pracovať v profesií vodiča MHD. Formou ankety sme sa dozvedeli zaujímavé informácie. Spomedzi účastníkov ankety sme vyžrebovali jedného, ktorého sme odmenili poukazom na 365 dňový predplatný cestovný lístok. Výhercom sa stala žiačka 9. Ročníka ZŠ Kulíškova 8, Paula Pindiaková.

Výherkyni srdečne blahoželéme!