Stanovisko DPB k incidentu vodiča MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Stanovisko DPB k incidentu vodiča MHD

06. 06. 2014

Dňa 31.5.2014 sa stal v autobuse linky č. 70 incident, pri ktorom vodič MHD počas incidentu výtržníkov vo vozidle vytiahol plynovú pištoľ, čím závažne porušil prevádzkové predpisy.

Dopravný dispečing prijal hlásenie od vodiča až po celom tomto nebezpečnom incidente. Vodič nahlásil, že vo vozidle na Slovnaftskej mal 6 cestujúcich pod vplyvom alkoholu, ktorí sa správali agresívne. Tí ohrozovali cestujúcu verejnosť, ktorá vyzvala vodiča, aby zakročil. Vodič výtržníkov vyzval vnútorným komunikačným zariadením, aby od svojho konania upustili. To však nerešpektovali a vodiča začali ohrozovať nožom. Vodič pod stresom prikročil k radikálnemu riešeniu a vytiahol plynovú zbraň. Zo zbrane nebolo vystrelené, bola použitá len na zastrašenie agresívnych cestujúcich. Výtržníci na Slovnaftskej z vozidla vystúpili, ale pokračovali v kopaní do vozidla. Vodičovi sa podarilo inkriminované miesto bezpečne opustiť a pokračoval ďalej aj s cestujúcimi. Našťastie, nikto nebol zranený.
Celej tejto udalosti sa však dalo zabrániť, nakoľko Dopravný podnik Bratislava rieši takéto nebezpečné situácie profesionálnymi zamestnancami dispečingu DPB, špeciálnou zásahovou jednotkou SBS a zároveň privolaním policajnej hliadky. Vozidlá s prednostným právom jazdy dokážu prísť na miesto incidentu do niekoľkých minút. Vodič však výtržnosť dispečingu nenahlásil, pritom to bola jeho povinnosť. V zmysle prevádzkových predpisov pre autobusovú dopravu je totiž vodič povinný bezodkladne nahlásiť každú udalosť okrem bežného prevádzkového stavu na dopravný dispečing. Na miesto udalosti po hlásení ihneď prídu spomínaní dispečeri, špeciálna zásahová jednotka SBS a polícia.
Vodič udalosť nahlásil až po skončení celého incidentu po dojazde na konečnú zastávku. Ďalšieho porušenia prevádzkových predpisov sa dopustil tým, že mal pri sebe zbraň, čo je pri výkone služby zakázané. DPB vykonáva prehliadky vodičov, no po tomto incidente vedenie DPB okamžite prijalo súbor prísnejších opatrení. Vykonávajú sa každodenné kontroly vodičov a priestorov kabín. Vodič bol okamžite po incidente odvolaný zo služby a ešte v ten deň vedenie DPB rozhodlo, že bude postavený mimo službu až do prešetrenia a ukončenia celej udalosti. DPB nikdy netvrdil, že s daným vodičom rozviaže pracovný pomer, aj keď porušil prevádzkové predpisy.
DPB apeluje na cestujúcu verejnosť, aby si uvedomila, že ak by sa stala situácia, že vodič by mal pri sebe reálnu nabitú zbraň a v strese by ju použil, celý incident by mohol skončiť veľkým nešťastím. Rovnako to platí aj v opačnom prípade, ak by výtržníci použili zbraň voči cestujúcim alebo vodičom MHD. Z tohto dôvodu má DPB k dispozícii profesionálov, ktorí dokážu konať okamžite a zabrániť vzniku nebezpečnej alebo života ohrozujúcej situácii.
DPB trvá na tom, že vodiči musia dodržiavať všetky prevádzkové predpisy a počas výkonu služby nesmú mať pri sebe akúkoľvek zbraň, aj keď ich majú v legálnej držbe. Na zákonné používanie zbraní v službe sú oprávnení zamestnanci iných profesií, určite však nie vodiči MHD. DPB zdôrazňuje, že vodič pri tomto incidente pochybil a vyvinie maximálne úsilie, aby sa podobná situácia nezopakovala.

Vodič porušil nasledovné predpisy:

Porušenie prevádzkového predpisu pre autobusovú dopravu D1/3 a to

v § 46
Prerušenie jazdy a vystúpenie cestujúcich

 

5. Vodič je povinný prerušiť jazdu autobusu aj v prípade, ak konanie cestujúceho (cestujúcich) ohrozuje bezpečnosť ďalšej jazdy (napr. fyzické napadnutie vodiča a pod.). Hlásenie o vzniknutej situácii je vodič povinný bez meškania nahlásiť na dopravný dispečing.

§45
Povinnosti prevádzkových zamestnancov pri likvidácii mimoriadnych udalostí

 

4. Každý prevádzkový zamestnanec (vodič), ktorý je účastníkom MU (dopravnej nehody) alebo sa dozvie (od cestujúceho, chodca, účastníka MU a pod.), že je účastníkom MU (dopravnej nehody) alebo, že vo vozidle došlo k MU, je povinný

a) ihneď zastaviť autobus prevádzkovým brzdením a zaistiť ho proti pohybu,

c) preveriť oznámenie o MU (dopravnej nehode),

d) bez meškania nahlásiť MU (dopravnú nehodu) na dopravný dispečing pomocou oznamovacieho zariadenia autobusu (rádiostanice, telefónu, iného vozidla MHD a pod.); ak z miesta MU nie je možné nahlásiť MU na dopravný dispečing oznamovacím zariadením autobusu, vodič je povinný nahlásiť MU náhradným spôsobom (oznamovacie zariadenie iného vozidla MHD, telefónom blízkej firmy, obchodu a pod.),

e) zotrvať na mieste MU a ďalej postupovať podľa príkazov dopravného dispečingu alebo prítomného dopravného dispečera (miesto MU smie vodič opustiť až po súhlase dopravného dispečingu alebo prítomného dopravného dispečera).


Vyšetrovateľ vodiča poučil o tom, že v prípade mimoriadnej udalosti mal okamžite kontaktovať dopravný dispečing a to aj núdzovým volaním. Dopravný dispečing v prípade núdzového volania okamžite vyselektuje polohu vozidla pomocou GPS na mapových podkladoch. Dopravný dispečing by v prípade núdzového volania vodiča linky 70/4 – 1034 bezodkladne a adekvátne zasiahol. Poslaná by bola polícia, dispečer a zásahová jednotka DPB, a.s. (tieto zložky sú nepretržite v pohotovosti 24 hodín) + vodič by dostal aj SDS správu do palubného počítača, že o dispešing zaregistroval jeho hlásenie a je spoločne s ostatnými zásahovými zložkami na ceste k nemu.