Stanovisko DPB, a. s. k rozhodnutiu Magistrátu hlavného mesta SR - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Stanovisko DPB, a. s. k rozhodnutiu Magistrátu hlavného mesta SR

26. 08. 2011

Dopravný podnik Bratislava víta zvýšenie príspevku z mestského rozpočtu o 500-tisíc eur, odsúhlasené opatrenia však vzhľadom na kritickú finančnú situáciu, v ktorej sa nachádza, považuje za nedostatočné.

Balík úsporných opatrení, ku ktorým DPB, a. s.pristúpil hneď po nástupe nového manažmentu, zďaleka nevyrieši finančné problémy spoločnosti. DPB, a. s. zrealizoval zásadné kroky na úsporu prevádzkových nákladov a v súčasnosti znižuje stav zamestnancov. V rámci balíčka opatrení zástupcovia DPB, a. s. navrhli aj redukciu spojov a predĺženie intervalov, ktoré by predstavovali úsporu 1 milión 800-tisíc eur.
Poslanci dostatočne nereflektujú na skutočnosť, že mesto nemá potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie služby vo verejnom záujme v takom rozsahu, akom si ich objednáva. Napriek tomu, že Dopravný podnik sústavne upozorňuje na závažné problémy, ktoré v budúcnosti môžu ovplyvniť aj kvalitu cestovania, dlh mesta voči DPB narastá: „Súčasná finančná situácia je dôsledkom hospodárenia z minulých rokov, preto je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by viedli k stabilizovaniu podniku. Manažment od nástupu upozorňuje na kritickú finančnú situáciu DPB. Nie sme schopní platiť záväzky našim dodávateľom, čo ohrozuje prevádzkyschopnosť vozidiel a v konečnom dôsledku zhorší kvalitu služieb. Odsúhlasené návrhy Magistrátu hlavného mesta považujeme za nedostatočné. Mesto nedokáže poskytnúť záruky splatenia dlhu voči Dopravnému podniku, čím zvyšuje jeho platobnú neschopnosť,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava, a. s. Ľubomír Belfi.