Rozšírenie počtu zastávok na znamenie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Rozšírenie počtu zastávok na znamenie

12. 07. 2011

Dopravný podnik Bratislava, a. s. rozširuje počty zastávok na znamenie. Ide o tie zastávky, kde je minimálny nástup a výstup cestujúcich,  alebo sú využívané iba v niektoré hodiny počas dňa. Cieľom tohto kroku je zefektívnenie a zrýchlenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy. Tento štandard sa bežne využíva vo veľkých metropolách Európy, napríklad Londýne, Viedni či Lisabone. Začiatkom roka ho začali využívať aj v Prahe. Zastávky na znamenie šetria cestujúcim čas a dopravcovi zase pohonné hmoty, resp. trakčnú energiu, keďže nie je potrebné zbytočne zastavovať a rozbiehať sa. Majú tiež vplyv na nižšie znečistenie životného prostredia a na nižšie opotrebenie vozidla (hnacej aj brzdovej sústavy). 

Cestujúci sa pri využívaní zastávok na znamenie riadi nasledujúcimi inštrukciami:
 
Cestujúci pri nástupe môže, ale nemusí dávať znamenie, musí však stáť tak, aby ho vodič videl. Vodič je povinný zastaviť na zastávke na znamenie vždy, pokiaľ sa tam nachádza cestujúci bez ohľadu na to, na akú linku zamýšľa nastúpiť.
Pri výstupe dáva cestujúci vodičovi znamenie stlačením tlačidla STOP vo vozidle.
    
DPB, a.s. očakáva od rozšírenia počtu zastávok na znamenie zlepšenie dodržiavania cestovných poriadkov, nakoľko sa takto podarí kompenzovať prípadné meškanie vozidiel, spôsobené nepriaznivou dopravnou situáciou v meste. Nabúranie harmonogramu dopravy nehrozí, keďže vodiči sú sledovaní vozidlovým systémom, ktorý im ukazuje aj presný čas odchodu a odchýlku (nadbeh alebo meškanie).
 
V súčasnosti funguje v Bratislave zhruba 300 zastávok na znamenie a v blízkej budúcnosti plánuje Dopravný podnik Bratislava, a.s. ich počet navýšiť.
 
Od 1. júla 2011 sa rozšíril počet zastávok na znamenie o nasledovné zastávky:
 
Zastávka
Ulica Smer Linky
Bakošova Podháj obojsmerne 23, 30, 63
Bojnická Rožňavská / Galvaniho / Bojnická obojsmerne
(5 zast.)
53, 63, 65, 96
Clementisova Trnavská cesta obojsmerne 39, 61
DK Ružinov Tomášikova obojsmerne 66, 96, 196
Dubová Brnianska obojsmerne 34, 83
Haburská Tomášikova obojsmerne 50, 96, 196
Hálkova Razianská obojsmerne 50, 51
Homolova Pri kríži obojsmerne 27, 83
Hubeného Pekná cesta obojsmerne 75
Chátam Sófer Nábr. arm. gen. Svobodu - autobusy obojsmerne 28, 30, 31, 39
Ivánka cesta Vrakunská cesta obojsmerne 39
Lokomotívne depoI Dopravná obojsmerne 52, 54, 56
Mlynarovičova Bosákova obojsmerne 78, 84, 99
Nákupná zóna Lúky Panónska cesta obojsmerne 91, 191
Nevädzová Tomášikova obojsmerne 66, 75, 96, 196
OU obchodné Na pantoch obojsmerne 55, 59, 65
OU železničné Na pantoch obojsmerne 55, 59, 65
Pekníkova Repašského obojsmerne 26, 83
Pri podchode Hany Meličkovej obojsmerne 32, 33, 133
Prístav Prístavná obojsmerne 87
Sliačska Sliačska obojsmerne 151
Solivarská Drieňová obojsmerne 66, 78
Strečnianska Jantárová cesta obojsmerne 92, 95, 192
Strojnícka Mierová obojsmerne 208
Studenohorská Podháj obojsmerne 23, 30, 63
Súmračná Ružinovská obojsmerne 78
Šoltésovej Karadžičova obojsmerne 210, 78
Štepná Pri kríži obojsmerne 83
Švabinského Jiráskova obojsmerne 68, 99
Tupolevova Pajštúnska obojsmerne 98
Vlárska Vlárska / Pod Krásnou hôrkou obojsmerne
(3 zast.)
22, 206, 209, 211
VŠ manažmentu Panónska cesta obojsmerne 93, 94