Rozlúčka s letom - linky č. 1, 3, 4, 8, 95, 97 a X95 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Rozlúčka s letom - linky č. 1, 3, 4, 8, 95, 97 a X95

18. 08. 2017

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že dňa 10. septembra 2017 sa bude konať podujatie „Rozlúčka s letom“, ktoré bude prebiehať na Štúrovej ulici a Starom moste s vylúčením električkovej dopravy.


Náhradná doprava za linky č. 1 a 3 bude od začiatku dennej premávky do konca dennej premávky zabezpečená autobusovou linkou „X95“, ktorá bude premávať z Vyšehradskej k Nemocnici sv. Michala nasledovne:

Linky č. 95 a 97 nepremávajú

Linka č. X95
smer Nemocnica sv. Michala: z konečnej Vyšehradská po trase linky č. 95 po zástavku Farského, ďalej po trase Bosákova, Černyševského, železničný prejazd, Einsteinova, Most Apollo, Košická, Mlynské nivy, Ulica 29. augusta, Cintorínska, Nemocnica sv. Michala.
Obslúži zastávky ako linka č. 95 a Most Apollo, Prístavná, Autobusová stanica, Cintorínska a Nemocnica sv. Michala.
smer Vyšehradská: Z Cintorínskej ulice smeruje linka č. X95 doľava na Rajskú a následným odbočením doľava na Dunajskú ulicu pokračuje, Mlynské nivy, Košická, Most Apollo, Einsteinova, Krasovského, zjazdová rampa Starého mosta, po ktorej pokračuje priamo v smere Petržalka po zástavku Farského. Na zástavke Farského sa napojí na trasu linky č. 95 a pokračujú na konečnú Vyšehradská.
Obslúži zastávky Nemocnica sv. Michala, Ul. 29 augusta, Autobusová stanica, Košická, Most Apollo a zastávky ako linka č. 95.
Zástavka Muchovo námestie nebude obsluhovaná.

Električky budú od začiatku do ukončenia premávky premávať v režime:

Linka č. 1
z Hlavnej stanice okružnou trasou: po trase Obchodná, Kapucínska, tunel, Rázusovo nábrežie, Mostová, Jesenského, Nám. SNP, Obchodná, Hlavná stanica.
Vynechá zastávky: Nám. SNP (smer Petržalka), Šafárikovo nám., Farského, Jungmanova.
Obslúži všetky zastávky po trase.

Linka č. 3
z Rače okružnou trasou: po trase Obchodná, Kapucínska, tunel, Rázusovo nábrežie, Mostová, Jesenského, Nám. SNP, Obchodná, Rača.
Vynechá zastávky: Nám. SNP (smer Petržalka), Šafárikovo nám., Farského, Jungmanova.
Obslúži všetky zastávky po trase.

Linka č. 4
obojsmerne: cez Mostovú a Jesenského.

Linka č. 8
smer Nám. Ľ. Štúra: obslúži zastávku Nám. Ľ. Štúra ako linka č. 4.
smer Ružinov-Astronomická: od zastávky Nám. Ľ. Štúra ako linka č. 4 po trase Rázusovo nábrežie, tunel, Kapucíska, Obchodná, kde sa od zastávky Poštová-Martinus napojí na svoju trasu.

Počas podujatia pude premávať aj historická električka č. 18 po trase: Jungmanova – Farského - Sad J. Kráľa - zastávka pri Umelke a späť.

Odchody z Jungmanovej budú každú hodinu od 14:00 do 22:00. Odchody od Umelky budú každú pol hodinu od 14:30 do 21:30, alebo v prípade veľkého záujmu aj o 22:30.

Historická električka č. 18 bude pre cestujúcich premávať zadarmo.