Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici - aktualizácia

28. 07. 2017

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 1. augusta 2017 začnú rekonštrukčné práce električkovej trate na Špitálskej ulici. Z tohto dôvodu dôjde k presmerovaniu električkových liniek č. 3, 4 a 9 obojsmerne.

Oprava na Špitálskej ulici bude vykonaná v úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké nám. – Špitálska. Cieľom opravy je komplexná rekonštrukcia koľajového zvršku a nástupíšť. Projekt rieši opravu dvojkoľajnej električkovej trate bez zmeny smerového a výškového vedenia so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Nástupište na Mariánskej ulici zostane v zásade v pôvodnej polohe, jeho parametre sa upravia v zmysle platných noriem. Nástupište pri Lazaretskej ulici sa zruší. Navrhnuté je vybudovanie novej zastávky tzv. viedenského typu oproti nástupišťu pri Mariánskej. ulici. Takéto nástupište je prakticky chodník v celej dĺžke nástupišťa rozšírený, vysunutý do priestoru súčasnej vozovky až k telesu električkovej trate. To umožňuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich prakticky z úrovne chodníka. Úprava je pozitívom pre pohodlie cestujúcich a obzvlášť pre seniorov, menej mobilné a hendikepované osoby. DPB, a.s. odhaduje realizovanie prác v priebehu 3 mesiacov.
Na základe ukončenia verejnej obchodnej súťaže, je zhotoviteľom stavby vo výške 2.532.067,71 EUR bez DPH spoločnosť EUROVIA SK, a.s. DPB, a.s. bude rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici financovať zo zdrojov hlavného mesta Bratislavy.

Rekonštrukcia električkovej trate Špitálska – dotknuté linky č. 3, 4 a 9
Od 1. augusta 2017 od začiatku dennej premávky začne prebiehať oprava električkovej trate na Špitálskej ulici v úseku od Kamenného po Americké námestie.

Dotknuté električkové linky budú presmerované nasledovne:
Linka č. 3 obojsmerne: po trase Námestie SNP, Obchodná, Radlinského.
obslúži zastávky Nám. SNP; Poštová-Martinus; Vysoká, Tchibo Outlet; STU
vynechá zastávky Kamenné nám.; Mariánska; Americké nám.

Linka č. 4 obojsmerne: po trase Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Vazovova.
obslúži zastávky Nám. SNP; Poštová-Martinus; Vysoká, Tchibo Outlet; STU; Blumentál
vynechá zastávky Kamenné nám.; Mariánska; Americké nám./Odborárske nám.

Linka č. 9 obojsmerne: po trase Obchodná, Radlinského, Vazovova.
obslúži zastávky Poštová-Martinus; Vysoká, Tchibo Outlet; STU; Blumentál.
vynechá zastávky Nám. SNP/Kamenné nám.; Mariánska; Americké nám./Odborárske nám

Cestujúcim odporúčame využiť zastávky Blumentál, STU, Vysoká, Poštová a Námestie SNP.

Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia je 3 mesiace od začiatku prác. 

 

Aktualizácia:

Od 7. augusta 2017 od začiatku dennej premávky bude uzavretý prejazd križovatkou Ulica 29. augusta-Špitálska ulica.

Dotknuté linky MHD budú od začiatku dennej premávky presmerované nasledovne:
Linka č. 212 smer ŽST Železná studienka: od zastávky Miletičova po trase Mlynské nivy, Svätoplukova, Záhradnícka, Mickiewiczova, Jánska (Kollárovo nám.), kde sa od zastávky Kollárovo nám. napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky Svätoplukova (na ulici Mlynské nivy), Autobusová stanica, Cintorínska, Špitálska. Obslúži zastávky Svätoplukova (na Svätoplukovej ulici), Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám..
smer Cintorín Vrakuňa: od zastávky Kollárovo nám., po trase Mickiewiczova, Záhradnícka, Svätoplukova, Mlynské nivy, kde sa od zastávky Košická napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová stanica. Obslúži zastávky Mickiewiczova, Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka.

Linka č. N61 smer Hlavná stanica: od zastávky Autobusová stanica po trase Karadžičova, Krížna, Mickiewiczova, Jánska (Kollárovo nám.), kde sa od zastávky Kollárovo nám. napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky Cintorínska a Špitálska. Obslúži zastávky Mlynské nivy, Šoltésovej, Krížna, Legionárska, Americké nám..
smer Letisko: od zastávky Kollárovo námestie po trase Mickiewiczova, Záhradnícka, Karadžičova, Mlynské nivy, kde sa od zastávky Autobusová stanica napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky Špitálska, Ul. 29. augusta. Obslúži zastávky Mickiewiczova, Karadžičova, Šoltésovej, Mlynské nivy.

Linka č. N72 smer Hodžovo nám.: od zastávky Autobusová stanica po trase Karadžičova, Krížna, Mickiewiczova, Jánska (Kollárovo nám.), kde sa od zastávky Kollárovo nám. napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky Cintorínska a Špitálska. Obslúži zastávky Mlynské nivy, Šoltésovej, Krížna, Legionárska, Americké nám..
smer Dolné hony: od zastávky Kollárovo námestie po trase Mickiewiczova, Záhradnícka, Karadžičova, Mlynské nivy, kde sa od zastávky Autobusová stanica napojí na svoju trasu. Vynechá stále zastávky Špitálska, Ul. 29. augusta, obslúži zastávky Mickiewiczova, Karadžičova, Šoltésovej, Mlynské nivy. Na linku N72 bude vypravený autobus namiesto trolejbusu.

Linka č. 202 výjazdy z Vozovne Hroboňova: od zastávky Kollárovo nám., po trase Mickiewiczova, Záhradnícka, Svätoplukova. Obslúži zastávky Mickiewiczova, Karadžičova, Kulíškova, Cvernovka.
dojazdy do Vozovne Hroboňova: od zastávky Miletičova po trase Mlynské nivy, Svätoplukova, Záhradnícka, Mickiewiczova, Jánska (Kollárovo nám.), kde sa od zastávky Kollárovo nám. napojí na svoju trasu. Obslúži zastávky Svätoplukova (na Svätoplukovej ulici), Cvernovka, Kulíškova, Karadžičova, Americké nám..

Predpokladaný termín ukončenia je 15. september 2017. Cestujúcim sa za vzniknuté ťažkosti pri cestovaní ospravedlňujeme.