Program na zníženie nehodovosti prostriedkov bratislavskej MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Program na zníženie nehodovosti prostriedkov bratislavskej MHD

08. 09. 2011

Dopravný podnik Bratislava, a.s. v súčasnosti prijíma sériu opatrení na zníženie nehodovosti a poruchovosti prostriedkov MHD. Spoločnosť vo svojich štatistikách a rozboroch zaznamenala v poslednom období nárast dopravných nehôd a mimoriadnych udalostí v autobusovej a trolejbusovej doprave. Dopravný podnik eviduje aj rast poruchovosti vozidiel. Preto pripravil balíček zásadných opatrení na zaručenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky vozidiel MHD a tým aj zníženie dopravných nehôd autobusov, električiek a trolejbusov.

Dopravné nehody zavinené vodičmi MHD sa budú riešiť na základe výšky spôsobenej škody. V najľahšom prípade, ak vodič dopravnou nehodou nespôsobí žiadnu hmotnú škodu, bude stíhaný svojim priamym nadriadeným a nebude finančne sankcionovaný. Ak však vznikne hmotná škoda, vodič bude postihovaný v zmysle jej výšky.  Opatrenia zahŕňajú krátenie odmien, preskúšanie v autoškole, psychologické testy, ale aj pozastavenie alebo odobratie vodičského oprávnenia, kým rozhoduje Komisia na odobratie oprávnení na vedenie vozidiel MHD v Bratislave. Zavinenie dopravných nehôd a porušovanie pravidiel cestnej premávky budú ovplyvňovať prideľovanie pohyblivej zložky mzdy.
 
V najťažších prípadoch, kedy dochádza ku škode veľkého rozsahu, alebo k ujme na zdraví spôsobenej zamestnancom, sa zo strany DPB, a. s. sprísnia postihy pre vodičov. Takáto škoda bude znamenať bezpodmienečné odobratie vodičského oprávnenia na vedenie vozidiel MHD na minimálne 12 mesiacov. Udalosť sa bude následne riešiť v zmysle príslušného paragrafu zákonníka práce.
  
Dopravný podnik Bratislava prijal opatrenia aj na zníženie poruchovosti vozidiel. Na ich základe budú v prípade preukázania nekvalitnej a neodbornej práce postihovaní dielenskí pracovníci, ktorí zabezpečujú údržbu a opravu vozidiel.
 
Dopravný podnik Bratislava, a. s. chce balíčkom opatrení prispieť k bezpečnejšej premávke na cestách hlavného mesta SR Bratislava a zvýšiť kvalitu poskytovaných dopravných služieb cestujúcej verejnosti.