Prioritou DPB je čo najkratšie obmedzenie dopravy na Špitálskej ulici - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Prioritou DPB je čo najkratšie obmedzenie dopravy na Špitálskej ulici

18. 09. 2017

Z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB) v snahe čo najskôr dokončiť rekonštrukciu električkovej trate za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie - Špitálska absolvoval viacero rokovaní, ktorých cieľom je čo najskoršie sprejazdnenie daného úseku pre cestujúcu verejnosť. Po stretnutiach so zodpovednými predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a mesta Bratislava sa predstavenstvo a dozorná rada DPB rozhodlo realizovať kroky smerujúce k tomu, aby bola mestská hromadná doprava obmedzená po čo najkratšiu dobu.

„Dopravný podnik Bratislava bude postupovať striktne v súlade s legislatívou a rozhodnutiami zainteresovaných orgánov. Zároveň je však našou najvyššou prioritou podniknúť rýchle a efektívne kroky, aby mestská hromadná doprava bola obmedzená po čo najkratšiu dobu. Dopravný podnik Bratislava je nútený vzhľadom na vzniknutú situáciu podať čo najskôr žiadosť o nové stavebné povolenie. Dovtedy bude realizovať zabezpečovacie práce na základe ohlášky na BSK,“ informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Milan Urban .

Hrozí zastavenie električiek, kolaps dopravy aj predraženie rekonštrukcie.

V súvislosti s predĺžením lehoty výstavby z dôvodu vynúteného zastavenie stavebných prác DPB identifikoval bezprostredne hroziaci havarijný stav. Ten môže vzniknúť najmä kolapsom dopravy, ale aj zvýšeným energetickým zaťažením električkového úseku od triangla Vazovova po triangel Námestie SNP.
Predĺženie lehoty výstavby na základe rozhodnutia MDV SR totiž posúva dokončenie rekonštrukcie až na zimné obdobie. S tým súvisiaca zmena prevádzkovej teploty vyvolá aj zvýšené energetické zaťaženie, ktorého dôsledkom môžu byť výpadky napájania v danom úseku a hrozí následné prerušenie premávky električkovej trakcie v celej Bratislave.

Okrem zastavenia premávky električiek hrozí aj predraženie celého plánovaného projektu rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave, a to predovšetkým vzhľadom na náklady súvisiace so zabezpečovacími prácami pri zastavení výstavby.
Aj preto sa vedenie DPB rozhodlo podať podnet na krajskú prokuratúru Bratislava, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré stavbu zastavilo.