Prešporkovo zavítalo na návštevu do vozovne Jurajov dvor - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Prešporkovo zavítalo na návštevu do vozovne Jurajov dvor

24. 08. 2012

Detičky z rodinného centra Prešporkovo v sprievode s dospelákmi prišli navštíviť priestory jednej z vozovní bratislavského dopravcu. V rámci Prešporkovského táboríka na tému „Cesta za dopravou“ pre nepočujúce a počujúce deti od troch do šiestich rokov, nevynechali ani krátku exkurziu v Dopravnom podniku Bratislava.

Malým návštevníkom urobila najväčšiu radosť jazda Cabrio Busom, ktorý ich v tejto horúčave povozil po celom areáli vozovne. Pripravené pre nich boli aj ďalšie vozidlá, do ktorých mohli nielen nahliadnuť, ale aj si vyskúšať „šoférovanie“, samozrejme bez naštartovania vozidla. Z vystavených dopravných prostriedkov malo najväčší úspech vozidlo ťažkej údržby slúžiace na odťah autobusov, ktoré si deti fascinovane obzerali a rýchlo využili možnosť sadnúť si aj za volant.
Po areáli nadšený drobizg sprevádzal zástupca riaditeľa divízie autobusov Ing. Vladimír Rafaj, ktorý deti zasvätil do všetkých zaujímavostí vystavených vozidiel Dopravného podniku Bratislava.

Po skončení exkurzie deti opäť nasadli do CabrioBusu a nechali sa odviezť až k Rodinnému centru Prešporkovo, kde na nich nedočkavo čakali ich rodičia.