Prerušená distribúcia elektrickej energie v predajni v Rači - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Prerušená distribúcia elektrickej energie v predajni v Rači

26. 06. 2017

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcich, že dňa 28.06.2017 bude v predajni v Rači na základe oznamu Západoslovenskej distribučnej a.s. prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy v čase od 8:30 do 12:00.

V uvedenom čase nebudú dostupné služby personalizácia, aktivácia BMK kariet, predaj PCL. Možný bude iba predaj JCL bez potvrdenia.

Radi Vás obslúžime v najbližšej predajni cestovných lístkov na Železničnej stanici Vinohrady (Gaštanový hájik) – obratisko električiek.

Za pochopenie ďakujeme.