Premávka MHD počas sviatkov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Premávka MHD počas sviatkov

20. 12. 2016

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcich, že od 23. decembra 2016 do 5. januára 2017 platí prevádzkový režim „pracovný deň - školské prázdniny“.

Dňa 24.12.2016 režim sobota/nedeľa/sviatok bude ukončená denná premávka od 17:00. Od 18:30 začne premávka liniek nočnej dopravy z Hlavnej stanice, ktoré budú premávať až do 06:30 dňa 25.12.2016.

Dňa 25.12.2016 režim sobota/nedeľa/sviatok, prvé odchody z jednotlivých konečných zastávok budú zabezpečované od 07:00.

Dňa 26.12.2016 bude premávka v režime sobota/nedeľa/sviatok

Dňa 31.12.2016 bude premávka v režime sobota/nedeľa/sviatok:

Od 10:00 do 11:00 bude na Rázusovom nábreží pri Moste SNP, kvôli Silvestrovskému behu cez bratislavské mosty prerušovane zastavená premávka električiek a autobusov.

Od 23:30 bude posilnená premávka vybraných autobusových a trolejbusových liniek nočnej dopravy s predĺžením prevádzky až do 06:30 dňa 01.01.2016.

Od 23:30 do 06:30 budú navyše prevádzkované električkové linky:

Linka N5 Dúbravka, Karlova Ves, tunel, Kapucínska, Obchodná, Radlinského, Račianske mýto, Rača

Linka N8 smer do mesta: z Ružinova stálou trasou cez Trnavské mýto, Vazovovu, Radlinského a Obchodnú po zastávku „Poštová - Martinus“ a ďalej s označením linky N10 smer Vozovňa Jurajov dvor
smer Ružinov: linky N10 z Vozovne Jurajov dvor od zastávky „Mariánska“ na ul. Špitálska s označením linky N8 po jej stálej trase Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Vazovova, Trnavské mýto, Záhradnícka, Ružinov

Linka N10 smer do mesta: z Vozovne Jurajov dvor po trase Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna a Špitálska po zastávku „Mariánska“ a ďalej s označením linky N8 smer Ružinov
smer Vozovňa Jurajov dvor: linky N8 z Ružinova od zastávky „Poštová - Martinus“ na Obchodnej ul. s označením linky N10 po trase Námestie SNP, Kamenné nám., Špitálska, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Vozovňa Jurajov dvor

Od 22:00 bude uzavretá oblasť v centre osláv príchodu Nového roka a vylúčená električková doprava na nábrežnej vetve od tunela po Námestie SNP:
Linka č. 4 smer Dúbravka: Zlaté piesky, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Botanická, Karlova Ves, Dúbravka

Linka č. 8 okružná trasa: RUŽINOV, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Blumentál, Radlinského, Obchodná, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, MOST SNP, Rázusovo nábr., Vajanského nábr., Šafárikovo nám., Štúrova, Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Záhradnícka, RUŽINOV

Od 23:30 do 02:00 dňa 01.01.2017 bude kvôli uzávierke Rázusovho a Vajanského nábrežia premávka po obchádzkových trasách:

Linka č. 28 posledný spoj z Devínskej Novej Vsi a Devína len po Most SNP

Linka N33 smer Dlhé diely: z Dostojevského radu, od zastávky „Twin City“ po trase Landererova, Most Apollo, Einsteinova, Panónska cesta, Most SNP, nástupište linky č. 29 v obratisku Most SNP, Nábrežie arm. gen. Svobodu a ďalej po svojej trase
smer Hlavná stanica: z Nábrežia arm. gen. Svobodu doľava, do obratiska Most SNP na výstupište linky č. 70, výjazd na Nábr. arm. gen. Svobodu cez nástupištia liniek č. 29, 30 a 37 bez zastavenia, ďalej na Most SNP, Einsteinova, Most Apollo, Landererova, Dostojevského rad a od zastávky „Twin City“ po svojej trase

Cestovný poriadok mimoriadnej posilovej dopravy počas Silvestra nájdete TU.

Dňa 1.1.2017 režim sobota/nedeľa/sviatok, prvé odchody z jednotlivých konečných zastávok budú zabezpečované od 07:00.

Dňa 6.1.2017 režim sobota/nedeľa/sviatok.

Od 9.1.2017 štandardný prevádzkový režim „pracovný deň“.