Práce na električkovej trati na Špitálskej pokračujú - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Práce na električkovej trati na Špitálskej pokračujú

26. 09. 2017

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že začal so zabezpečovacími prácami na električkovej trati na Špitálskej od utorka 26.9.2017, ktoré realizuje na základe ohlášky na BSK. Ich cieľom je obnovenie prevádzky tohto úseku.

Stavebné stroje i pracovníci zhotoviteľskej spoločnosti EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava môžu od zastavenia prác opäť začať pracovať. V súvislosti s opravou električkovej trate však ide iba o zabezpečovacie práce, ktoré v sebe nezahŕňajú vybudovanie novoplánovanej zastávky na Mariánskej. Tá bude predmetom samostatných stavebných konaní v zmysle rozhodnutí správnych orgánov.

DPB, a.s. má trvalý záujem na pokračovaní opravy trate najmä z dôvodu možného vzniku kolapsu dopravy, ale taktiež zvýšeným energetickým zaťažením električkového úseku od triangla Vazovova po triangel Námestie SNP. DPB, a.s. spolu s mestom urobia všetko preto, aby električkovú trať spustili čo najskôr a zamedzili tým vyhroteniu problému v električkovej doprave a poskytovali tak komfortnú a bezpečnú prepravu pre všetkých cestujúcich.