Pozor! Električka bude mať prednosť! - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Pozor! Električka bude mať prednosť!

03. 10. 2011

Od 1. novembra vstupuje do platnosti novela cestného zákona, ktorá okrem iného prináša aj povinnosť pre chodcov umožniť plynulý prejazd električky. Chodci teda po novom budú musieť na priechodoch dávať prednosť električkám. Slovensko týmto krokom nasleduje model, ktorý platí aj v okolitých európskych krajinách. Vodiči električiek podľa nového zákona nebudú musieť dať na priechode prednosť chodcom, ktorí tak stratia absolútnu prednosť. Jedným z cieľov tejto zmeny je bezpečnosť a plynulosť premávky. Električka má totiž v porovnaní s autami dlhšiu brzdnú dráhu, ktorú odborníci stanovujú pri 40 kilometrovej rýchlosti na 55 metrov. Chodci si však tento fakt často neuvedomujú a náhlym vstupom na priechod pre chodcov ohrozujú seba ako aj cestujúcu verejnosť. Pre mestskú hromadnú dopravu bude mať novela aj ďalší rozmer, ktorým je zabezpečenie plynulosti električkovej dopravy. Odstránením brzdenia pred priechodmi sa premávka zrýchli a zefektívni.

Dopravný podnik Bratislava bude o tejto zmene zákona informovať cestujúcu verejnosť prostredníctvom špeciálnej kampane – informáciami na webe, distribúciou letákov na predajných miestach DPB, priamym kontaktom v infocentre a cez médiá.