Potrebné doklady na vybavenie BČK pre vybrané skupiny cestujúcich a pre seniorov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Potrebné doklady na vybavenie BČK pre vybrané skupiny cestujúcich a pre seniorov

30. 10. 2015

DPB, a.s. si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť, že v súvislosti so spustením III. etapy IDS BK bude mať od 1.11.2015 nárok na bonusovú zľavu táto vybraná skupina cestujúcich:

 

1. držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji
2. držitelia Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji
3. držitelia preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji

Cestovné doklady preukazujúce nárok na zľavu v dopravných prostriedkoch:

Bezkontaktné čipové karty si bude môcť vybraná skupina cestujúcich vybaviť od 1.11.2015 v predajniach DPB, a.s. a predajniach Slovak Lines, a.s. do 31.12.2015.

1. držitelia preukazov ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji
- Cestujúci budú môcť do 31.12.2015 cestovať bezplatne vo vozidlách MHD. Počas výkonu kontroly sa preukážu preukazom ŤZP/ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a dokladom totožnosti. Od 1.1.2016 sa budú vo vozidlách MHD preukazovať pri výkone kontroly buď zľavneným platným cestovným lístkom (zľava 50%) a preukazom ŤZP/ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo predplatným cestovným lístkom na využitie zľavy 90 % z ceny predplatného cestovného lístka (BČK – bezkontaktná čipová karta).

- Cestujúci s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, požiadajú o vydanie bezkontaktnej čipovej karty (BČK) do 31.12.2015.

Potrebné doklady na vydanie BČK:
- preukaz ŤZP/ŤZP-S vydaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska
- fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm

Následne po predložení potrebných dokladov bude cestujúcim vydaná BČK s predaným predplatným cestovným lístkom so zľavou 90 % z ceny predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101 (územie Bratislavy).


2. držitelia Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji
- Cestujúci budú môcť do 31.12.2015 cestovať bezplatne vo vozidlách MHD. Počas výkonu kontroly sa preukážu potvrdením Slovenského červeného kríža o udelení Diamantovej Jánskeho plakety a súčasnou ružovou bezkontaktnou čipovou kartou (BČK), ktorú im vydal DPB, a.s. Od 1.1.2016 sa budú vo vozidlách MHD preukazovať buď nezľavneným platným cestovným lístkom alebo predplatným cestovným lístkom na využitie zľavy 90 % z ceny predplatného cestovného lístka (BČK – bezkontaktná čipová karta).


- Cestujúci s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, na využitie zľavy 90 % z ceny predplatného cestovného lístka, požiadajú o vydanie bezkontaktnej čipovej karty (BČK) do 31.12.2015.

Potrebné doklady na vydanie BČK:
- potvrdenie Slovenského červeného kríža o udelení Diamantovej plakety
- doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska
- fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm

Následne po predložení potrebných dokladov bude cestujúcim vydaná BČK s predaným predplatným cestovným lístkom so zľavou 90 % z ceny predplatného cestovného lístka, pre zóny 100 + 101 (územie Bratislavy).


3. držitelia preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji
- Cestujúci budú môcť do 31.12.2015 cestovať bezplatne vo vozidlách MHD. Počas výkonu kontroly sa preukážu preukazom vydaným Ústavom pamäti národa, Zväzom protikomunistického odboja alebo Konfederáciou politických väzňov Slovenska (títo cestujúci potrebujú od Zväzu protikomunistického odboja alebo od Konfederácie politických väzňov Slovenska novú pečiatku na preukaz) a súčasnou žltou BČK (bezkontaktná čipová karta), ktorú im vydal DPB, a.s. Od 1.1.2016 sa budú vo vozidlách MHD preukazovať buď nezľavneným platným cestovným lístkom alebo predplatným cestovným lístkom na využitie zľavy 90 % z ceny predplatného cestovného lístka (BČK – bezkontaktná čipová karta).

- Cestujúci s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, na využitie zľavy 90 % z ceny predplatného cestovného lístka, požiadajú o vydanie bezkontaktnej čipovej karty (BČK) do 31.12.2015. Nárok na zľavu majú len priami účastníci, bez rodinných príslušníkov.

Potrebné doklady na vydanie BČK:
- preukaz (účastník protikomunistického odboja, veterán) vydaný Ústavom pamäti národa, Zväzom protikomunistického odboja alebo Konfederáciou politických väzňov Slovenska
- doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska
- fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm

Následne po predložení potrebných dokladov bude cestujúcim vydaná BČK s predaným predplatným cestovným lístkom so zľavou 90 % z ceny predplatného cestovného lístka, pre zóny 100 + 101 (územie Bratislavy).

4. občania nad 70 rokov „SeniorPas“

- Cestujúci nad 70 rokov môžu cestovať bezplatne vo vozidlách MHD a v prímestskej autobusovej doprave do 31.12.2015. Počas výkonu kontroly sa budú preukazovať dokladom totožnosti.

- Všetci cestujúci nad 70 rokov, ktorí budú chcieť využívať bezplatnú dopravu, požiadajú o vydanie BČK (bezkontaktnej čipovej karty) - SeniorPas-u do 31.12.2015.

- Od 1.1.2016 sa všetci cestujúci nad 70 rokov preukazujú počas výkonu kontroly buď zľavneným platným cestovným lístkom (zľava 50%) alebo BČK (bezkontaktná čipová karta -SeniorPas-om.


Potrebné doklady na vydanie BČK – SeniorPas-u:
- doklad totožnosti, z ktorého je zrejmá adresa trvalého bydliska
- fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm

Následne im bude predaný bezplatný sieťový 365 dňový predplatný cestovný lístok, ktorého územná platnosť je celé územie IDS BK.


Dovoľujeme si upozorniť cestujúcu verejnosť, že od 1.11.2015 sa riadia tieto skupiny novým Prepravným poriadkom IDS BK. Nárok na bezplatnú prepravu majú do 8.11.2015:
- rodinní príslušníci účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov
- účastníkov protifašistického odboja aj s rodinnými príslušníkmi v priamej línii
- bezpríspevkoví darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi inej ako Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že doposiaľ poskytovaná bezplatná preprava pre ŤZP/ŤZP-S, účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov, ktorá do 1.11.2015 platí pre všetkých občanov SR, sa spustením III. etapy IDS BK od 1.11.2015 obmedzí len pre obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

Cestujúci si môžu prečítať aktuálne informácie na webe DPB, a.s. (www.dpb.sk) alebo zavolať na infolinku DPB - 02 5950 5950. Všetky informácie taktiež nájdu na webe IDS BK (www.idsbk.sk).