Posilnenie premávky MHD počas podujatia Biela Noc 2017 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Posilnenie premávky MHD počas podujatia Biela Noc 2017

04. 10. 2017

Počas podujatia Biela Noc 2017, ktoré sa bude konať dňa 7. októbra 2017, bude posilnená doprava MHD až do skorých ranných hodín.

Dopravný podnik Bratislava posilní denné električkové linky č. 8, 9, autobusové linky č. 50, 70 a trolejbusové linky č. 205, 207, na ktorých vypraví kapacitnejšie vozidlá. Kapacita nasadením väčších vozidiel bude zabezpečená aj na nočných autobusových linkách N29, N37, N53, N55, N61, N74, N80.

Denné električkové linky č. 1, 5 a 8 budú posilnené predĺžením prevádzky až do cca 01:30 v noci v intervale 15 minút.

Posilnené nočné linky N21, N33, N53, N72, N80, N93 a N95 budú chodiť v nasledujúcich intervaloch od 23:30 do cca 01:30:

Linky č.N21, N33, N53, N80 budú chodiť v 15 minútových intervaloch z Hlavnej stanice.

Linky č. N93 a N95 budú chodiť v 10 minútových intervaloch z Hlavnej stanice.

Linka č. N72 bude chodiť v 10 minútovom intervale z Hodžovho námestia.