Pomoc nevidiacim pri nastupovaní a vystupovaní - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Pomoc nevidiacim pri nastupovaní a vystupovaní

15. 03. 2012

Človeku so zrakovým postihnutím môže niekedy trvať nastupovanie alebo vystupovanie dlhšie než ľuďom bez zdravotného hendikepu. Pohybuje sa totižto pomocou bielej palice, ktorou si priestor pred sebou kontroluje, čo zaberie viac času, ako keď sa človek zorientuje pomocou zraku.

Cestujúci často nevedia ako pomôcť človeku so zrakovým postihnutím. Platí pri tom jednoduché pravidlo – spýtajte sa či potrebuje pomoc a ako mu pomôcť. Nikdy ho napríklad netlačte pred sebou, takáto forma „pomoci“ môže byť nebezpečná, nie užitočná.
 
Zásady pomoci človeku so zrakovým postihnutím pri nastupovaní do prostriedkov alebo vystupovaní  zo spojov MHD:
 
  • V prípade ak človek so zrakovým postihnutím príjme Vašu pomoc pri nastupovaní, ponúknite mu lakeť alebo rameno, on sa Vás chytí a bude nastupovať za vami. Takýmto spôsobom vie najlepšie odhadnúť terén, napríklad prvý a posledný schod.

  • Nápomocní môžete byť aj keď ho informujete, že už z prostriedku MHD ľudia nevystupujú a je teda preňho vhodný čas na nastúpenie do vozidla.
  • Tlačenica pri vstupe do vozidla je pre človeka so zrakovým postihnutím veľmi nepríjemná, preto buďte ohľaduplní a zabezpečte preňho dostatok priestoru.