Pomoc nevidiacemu v prostriedku MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Pomoc nevidiacemu v prostriedku MHD

26. 03. 2012

Niektoré vozidlá MHD nie sú vybavené hlasovým systémom oznamovania zastávok a vtedy si musí človek so zrakovým postihnutím zastávky počítať, aby vedel, kde má vystúpiť. V spojoch so zastávkami na znamenie je aj tento spôsob orientácie značne sťažený, preto je veľmi vhodnou pomocou opýtať sa nevidiaceho človeka, či chce, aby ste mu povedali, kedy vozidlo zastane na „jeho“ zastávke. Vhodné je tiež upozorniť človeka so zrakovým postihnutím a šoféra, ak je hlásenie zastávok posunuté, teda vozidlo hlási zastávky popredu alebo pozadu.
Zrakovo postihnutý človek sa tiež nedokáže dobre orientovať pri nájdení voľného miesta vo vozidle. Pri snahe pomôcť nevidiacemu nájsť voľné miesto je potrebné mať na zreteli, že gestá alebo slová „tu“ a „tam“ sú pre neho nevyužiteľné, pretože nedávajú presnú informáciu, kde sa čo nachádza. Preto sa pri akejkoľvek komunikácii so zrakovo postihnutým človekom snažte popisovať veci konkrétne, napr. „naľavo od vás je voľné sedadlo“.