Pomoc nevidiacemu pri otváraní dverí - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Pomoc nevidiacemu pri otváraní dverí

12. 03. 2012

Cestujúci so zrakovým postihnutím má často problém ihneď nájsť tlačidlo na otváranie dverí prostriedku MHD. Preto je cennou pomocou ak tlačidlo namiesto neho stlačíte.

Tlačidlá otvárania dverí sú na jednotlivých vozidlách umiestnené na rôznych miestach. Preto je veľkou pomocou, ak pri nástupe a výstupe človeka so zrakovým postihnutím otvára dvere šofér alebo iný cestujúci. Nájsť tlačidlo na otvorenie dverí robí problém aj slabozrakým osobám, ktoré nemajú bielu palicu.
 
Otvorenie dverí
  • Stlačte namiesto mňa tlačidlo na otváranie dverí.