Pokutu už môžete uhradiť na troch miestach DPB, a.s. - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Pokutu už môžete uhradiť na troch miestach DPB, a.s.

12. 01. 2017

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že od piatka 13.1.2017 môžu uhrádzať pokuty nielen v doplatkovej pokladni na Olejkárskej ulici v sídle DPB, a.s., ale aj na predajniach na Hodžovom námestí a Hlavnej stanici.

Vedenie DPB, a.s. vychádza v ústrety cestujúcej verejnosti a prichádza s ďalšími možnosťami uhradenia pokút. Cestujúci, ktorí sa nevedia pri výkone kontroly tarifného vybavenia preukázať platným cestovným lístkom, sú povinní v zmysle Prepravného poriadku Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji uhradiť pokutu.

Pokutu po novom môžu cestujúci uhradiť viacerými spôsobmi:
1. priamo na mieste kontroly buď v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu
2. zaplatiť pokutu na účet DPB, a.s., ktorý je uvedený na informačnom letáku, ktorý cestujúci obdrží od pracovníka prepravnej kontroly ak nezaplatí pokutu priamo na mieste
3. osobne
a. v sídle Dopravného podniku Bratislava na Olejkárskej ulici č.1
b. v predajni na Hodžovom námestí
c. v predajni na Hlavnej stanici

Na týchto predajniach budú zamestnankyne DPB, a.s. všetkých cestujúcich, ktorí prídu uhradiť pokutu, vybavovať počas otváracích hodín.

OTVÁRACIE HODINY PREDAJNÍ:
Hodžovo námestie:
pondelok – piatok 05:30 – 20:00
sobota – 8:00 – 16:00
(poznámka: predajňa je otvorená bez pracovnej prestávky)

Hlavná stanica:
pondelok – piatok 05:30 – 21:00
sobota – 8:00 – 16:00
(poznámka: predajňa má aj pracovné prestávky od pondelka do piatka v čase od 09:45 - 10:15, od 17:30 - 18:00 a v sobotu od 12:00 - 12:30)