Oznámenie pre cestujúcu verejnosť k zmenám v tarifnom vybavení od 1. 8. 2011 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Oznámenie pre cestujúcu verejnosť k zmenám v tarifnom vybavení od 1. 8. 2011

18. 07. 2011

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť oznamuje cestujúcej verejnosti, že dňom 1. augusta 2011 nadobudne účinnosť nový Cenový výmer č.1/2011, ktorý vydalo hlavné mesto SR Bratislava. Uplatnením tohto cenového výmeru dochádza k zmenám v tarifnom vybavení cestujúcej verejnosti, na ktoré chceme upriamiť pozornosť.

 
  1. DPB, a. s. začne od 1. 8. 2011 predaj cestovných lístkov v nových cenách. (Ceny cestovných lístkov platné od 1. 8. 2011)  

  2. Uplatnením nového cenového výmeru sa ruší predaj predplatných cestovných lístkov s územnou platnosťou pre 1. a 2. tarifné pásmo. 

  3. Predplatné cestovné lístky predané do 31. 7. 2011 platia do uplynutia času ich platnosti a v pásme pre ktoré boli vydané.Od 1. 8. 2011 dochádza k zjednodušeniu systému v tarifnom vybavení cestujúcich predplatnými cestovnými lístkami - rušia sa pásma. Celá sieť na území Bratislavy bude tvoriť jedno pásmo. K úplnému zrušeniu pásiem teda príde až po uplynutí platnosti všetkých predplatných cestovných lístkov predaných do 31. 7. 2011.

  4. Predplatné a turistické cestovné lístky od 1. 8. 2011 platia aj na linkách nočných spojov.

  5. Oprávneným osobám sa poskytuje bezplatná preprava aj na linkách nočných spojov.

  6. Všetky cestovné lístky na jednu cestu, vrátane turistických cestovných lístkov, zakúpených do 31. 7. 2011 môže cestujúci použiť na prepravu vo vozidlách MHD Bratislava do 31. 8. 2011.

  7. V sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja je platnosť 60 min. cestovného lístka na jednu cestu (vrátane kombinovaných cestovných lístkov)  predĺžená na 90 minút.

  8. Výmena cestovných lístkov na jednu cestu v počte do 20 ks bude prebiehať v období od 2. 9. 2011 do 30. 9. 2011 vo všetkých predajniach Dopravného podniku Bratislava, a. s. Pri väčšom počte cestovných lístkov v sídle dopravcu na Olejkárskej ul. č. 1.

  9. Úhrada za porušenie tarifno-prepravných podmienok sa nemení. Je stanovená vo výške 50 €. Ak cestujúci úhradu zaplatí priamo vo vozidle MHD revízorovi alebo v lehote piatich nasledujúcich pracovných dní v doplatkovej pokladni dopravcu, sa výška úhrady zníži na 40 €.

 Tarifu MHD v Bratislave platnú od 1. 8. 2011 môžete nájsť v časti "Tarifa a prepravný poriadok".