Obchodná verejná súťaž - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Obchodná verejná súťaž

05. 04. 2018

DPB, a.s. vyhlasuje dve obchodné verejné súťaže o Nájom nebytových priestorov na poskytovanie stravovacích služieb a Predaj pohľadávok 3/2018. Súťažné návrhy je potrebné predkladať do podateľne DPB, a.s. Viac informácií: http://www.dpb.sk/o-podniku/verejne-informacie/verejne-obstaravanie/