Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 4/2018 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 4/2018

10. 04. 2018

DPB, a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatovrenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti DPB, a.s. tretej osobe za odplatu. Súťažné návrhy je potrebné predkladať do 17.4.2018 do 10:00 do podateľne DPB, a.s. Viac informácií: http://www.dpb.sk/o-podniku/verejne-informacie/verejne-obstaravanie/