Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 4 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 4

07. 11. 2017

DPB, a.s. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatovrenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti DPB, a.s. tretej osobe za odplatu. Súťažné návrhy je potrebné predkladať do 1.12.2017 do 14:00 hod. do podateľne DPB, a.s. Viac informácií: http://www.dpb.sk/o-podniku/verejne-informacie/verejne-obstaravanie/